Lancering Mijn Zorgpad; een digitale wegwijzer in de laatste levensfase

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 10 oktober 2021

Woensdagavond 6 oktober 2021 vond in Theater Orpheus de feestelijke start plaats van Mijn Zorgpad, met een film, presentaties en de Mantelzorgmonologen door Cedertrainingen. Hierin stond niet het levenseinde centraal, maar het leven voor de dood. Het samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers liet knelpunten zien in het zorgaanbod, regelgeving en de benadering van hulpverleners die prikkelden tot reflectie. In de nabespreking werden dromen en verbeterpunten met de zaal besproken en werd de vraag gesteld: wat zou jij anders doen als jij het morgen voor het zeggen had?  De opgeschreven wensen zijn verzameld in een wensboom en bieden het netwerk input voor verdere doorontwikkeling.

Goede palliatieve zorg van levensbelang

In iemands laatste levensfase kan de zorgvraag veranderen en sterk wisselen. Om te voorkomen dat mensen zelf al het uitzoek- en regelwerk moeten doen én om proactief te kunnen meedenken, heeft het netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe samen met patiënten en hun naasten Mijn Zorgpad ontwikkeld. Dit zorgpad beschrijft de route die een patiënt gaat. Er staat in wie je kunt inschakelen, welke hulpmiddelen er zijn en hoe je kunt leven met een ongeneeslijke ziekte. Vaak zijn er in iemands laatste levensfase veel hulpverleners betrokken bij de zorg. Om de juiste deskundigheid op het juiste moment in te zetten is in 2018 een zorgpad voor hulpverleners ontwikkeld. Het belangrijkste hiervan is dat mensen in de laatste levensfase persoonlijke begeleiding krijgen van een verpleegkundige palliatieve zorg die hen thuis bezoekt en persoonlijke ondersteuning biedt op basis van vragen en wensen. Deze verpleegkundige kan vroegtijdig worden ingezet, ook als er nog geen lichamelijke zorg nodig is. De verpleegkundige heeft nauw contact met huisarts en verwijst indien nodig de weg naar aanvullende zorg of hulpverlening. Hier hebben sinds 2018 al meer dan 800 mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten gebruik van gemaakt.  Mijn Zorgpad is hier een aanvulling op, waardoor nu de patiënt zelf alle informatie en mogelijkheden tot hulp en ondersteuning beter kan vinden.

Enkele reacties van bezoekers

  • Het symposium heeft diepe indruk gemaakt.  Als oudere weet ik wat palliatieve zorg (in de familie) is. Vooral de voorstelling van de drie acteurs was intiem, aangrijpend en herkenbaar, Dit had ik niet willen missen!
  • Goed om te zien dat er zoveel belangstelling en betrokkenheid is. De kwaliteit van zorg, passende zorg, het vastleggen van persoonlijke wensen en mijn persoonlijke speerpunt; oog voor welzijn. Zéér belangrijk.
  • Bedankt voor de prachtige avond, erg inspirerend!

 

Meer infomatie

Door sponsoring van Theater Orpheus, Roparunteam Ik Loop Hard, Robur et Velocitas, vrienden van Gelre ziekenhuizen, Sluijterman van Loo Fonds, TB Stichting en het J.B. Vaillantfonds was deze fantastische avond gratis te bezoeken.