Laatste wensen vervullen

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 14 januari 2021

Wat wilt u nog doen, zien of beleven in deze laatste levensfase?  Veel mensen regelen dit zelf, maar er zijn omstandigheden waarin dit niet lukt: vanwege de ernst van de ziekte, omdat er liggend vervoer nodig is, omdat er onvoldoende financiele middelen zijn, er geen mensen beschikbaar zijn die meekunnen enz. Verschillende stichtingen spelen op hierop in en helpen wensen te vervullen. Vaak zijn hier (goed opgeleide) vrijwilligers bij betrokken. Uw wensen en behoeften staan daarbij centraal. Een overzicht: