Kamerbrief over stand van zaken palliatieve zorg en geestelijke verzorging

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 19 december 2023

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de palliatieve zorg en voor geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Meer informatie