Kamerbrief over stand van zaken palliatieve zorg en geestelijke verzorging

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 02 januari 2024

Minister Helder (Landurige Zorg en Sport) heeft de Tweede Kamer ge√Įnformeerd over de stand van zaken van de palliatieve zorg en de geestelijke verzorging in de thuissituatie.

In deze brief informeert ze de Tweede Kamer over de stand van zaken van de volgende activiteiten:

•    de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II)
•    de uitgevoerde evaluatie Palliatieve Zorg Nederland
•    de start van een toekomstverkenning en voorbereiding van een toekomstagenda
•    de lopende trajecten rond bekostiging van palliatieve zorg
•    de doorontwikkeling van het kwaliteitskader en onderhoud van richtlijnen voor palliatieve zorg
•    de trajecten rond (professionalisering van) geestelijke verzorging in de thuissituatie

Lees HIER de kamerbrief "Stand van zaken palliatieve zorg en geestelijke verzorging.