Kamerbrief met stand van zaken Palliatieve Zorg

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 22 december 2021

Minister De Jonge (VWS) heeft op 20 december de Tweede Kamer via een kamerbrief geinformeerd over de ontwikkelingen in de palliatieve zorg en de wettelijke borging van geestelijke verzorging thuis. 

Kernpunten van de brief

  1. Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber2 over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg dat in 2020 afliep, in casu inzichtelijk maken wat er in de afgelopen periode concreet is bereikt, welke knelpunten er nog zijn op het gebied van de toegankelijkheid en financiering van palliatieve zorg, en welke oplossingsrichtingen hiervoor denkbaar zijn.
  2. Regeling Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis.
  3. Reactie op de motie van het lid Tellegen3 over levenseindewensen als structureel onderdeel van het zorgplangesprek van ouderen met een verstandelijke beperking.
  4. Reactie op de motie van de leden Bisschop en Tellegen over het feit dat patiƫnten in de laatste levensfase door personeelstekorten soms niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, waardoor ze niet thuis kunnen overlijden.