Joke Breugem ontvangt wisseltrofee

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 07 april 2022

De landelijke vereniging van kaderhuisartsen palliatieve zorg (PalHAG) heeft donderdag 24 maart 2022 aan Joke Breugem, huisarts in Apeldoorn, haar jaarlijkse wisseltrofee uitgereikt. Breugem mag zich een jaar lang “kaderhuisarts palliatieve zorg 2022” noemen. Zij ontvangt de trofee vanwege haar jarenlange grote inzet voor palliatieve zorg in de regio Oost-Veluwe.

Joke Breugem ontving de trofee uit handen van Els Roelofs. Roelofs is huisarts in Oestgeest en kreeg de prijs al in 2019 (vanwege Corona werd de prijsuitreiking een aantal jaren uitgesteld). Breugem krijgt de trofee voor de trekkersrol die zij vervult bij het vormgeven van palliatieve zorg in de regio. Al vanaf 2004 zet Joke zich in met hart en ziel in voor deze zorg. Onder andere dankzij haar goede ideeën, organisatietalent en oog voor interdisciplinaire samenwerking is de palliatieve zorg in de regio professioneler geworden en naar een hoger niveau getild. Zo is er via het netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe een transmuraal zorgpad ontwikkeld en een transmuraal multidisciplinair overleg gekomen waarin Gelre ziekenhuizen, Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG), verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties met elkaar overleggen over patiënten in de laatste levensfase. Daarnaast heeft Joke Breugem, samen met twee collega kaderhuisartsen, een actieve rol in het geven van nascholingen, cursussen en/of lezingen aan huisartsen en andere zorgverleners over palliatieve zorg.

Wat is een kaderhuisarts?
Kaderartsen hebben een tweejarige NHG-kaderopleiding met goed gevolg afgesloten en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). De kaderhuisarts is er om andere huisartsen te ondersteunen, de kwaliteit van de zorg te stimuleren, en de huisartsgeneeskunde verder te professionaliseren op een specifiek gebied, bijvoorbeeld diabetes mellitus, palliatieve zorg, ouderenzorg of de GGZ. Daarbij heeft de kaderhuisarts een strategische functie in de ketenzorg.

Palliatieve Zorg Huisartsen Advies Groep (PalHAG)
De Palliatieve Zorg Huisartsen Advies Groep (PalHAG) is een vereniging van enthousiaste kader-huisartsen palliatieve zorg die zich als landelijke expertgroep ten doel stelt de palliatieve zorg in de eerste lijn te versterken en de huisartsgeneeskunde te vertegenwoordigen op het terrein van de palliatieve zorg in Nederland. Ieder jaar reikt PalHAG de wisseltrofee uit aan een huisarts die zich heeft onderscheiden op het gebied van palliatieve zorg. Volgens de geldende procedure mag Joke Breugem haar wisseltrofee een jaar lang houden. Daarna mag zij zelf een opvolger voordragen aan het bestuur van PalHAG.