Herziene versie Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 12 maart 2024

Sinds eind februari is de nieuwe versie van de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg beschikbaar. De herziene versie sluit nog beter aan op de praktijk en:

  • beschikt over een vernieuwde gids, waarin zowel de handleiding als de Zelfevaluatie is opgenomen; 
  • is aangepast met meer keuzevragen waardoor het makkelijker in te vullen is;
  • levert informatie over de voortgang van de implementatie van het Kwaliteitskader binnen zorgorganisaties.  

Voor het invullen van een zelfevaluatie staat ongeveer 40 uur. Het NPPZ2 vergoedt deze tijdsinvestering in 2024 voor maximaal honderd organisaties. Heeft jouw organisatie interesse? Neem dan contact op met de netwerkcoördinator.

 Meer informatie over de Zelfevaluatie vind je op Palliaweb.