Herinneringen nalaten als je doodgaat

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 14 januari 2021

Wie ongeneeslijk ziek is houdt zich vaak bezig met mensen die van waarde en betekenis zijn en denkt na over hoe de laatste levensfase(n) met hen in te vullen. Gedachten over  'iets van jezelf' nalaten maken daar soms ook onderdeel van uit. Onderstaand een aantal opties voor mogelijke uitingsvormen. Bedoeld om u op ideeen te brengen om zelf iets te maken of dit uit te besteden aan een organsiatie. Er is (online) veel aanbod te vinden, dit is slechts een selectie.