Commentaarronde 'richtlijn Diarree in de palliatieve fase'

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 21 februari 2024

Na een knelpunteninventarisatie en systematisch literatuuronderzoek  ligt nu de concept herziene richtlijn ‘Diarree in de palliatieve fase’ voor aan het veld ter becommentariëring. Voor het commentaar kan gebruikt worden gemaakt van het reactieformulier. Graag het commentaar uiterlijk vrijdag 15 maart sturen naar info@palliactief.nl

Meer informatie 
Uitleg herziening richtlijn (IKNL) 
Concept richtlijn diarree in de palliatieve fase 
Reactieformulier commentaarfase richtlijn diarree