Cijfers gebruik ziekenhuis- en huisartsen zorg in de laatste levensfase

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 17 november 2023

Het NIVEL geeft via twee Factsheets inzicht in demografische kenmerken en gebruik van (acute) ziekenhuis- en huisartsenzorg in de laatste levensfase (2017-2018). Met het vergrijzen van de bevolking neemt het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt toe, evenals het aantal mensen waarbij de inzet van palliatieve zorg van betekenis zou kunnen zijn. Inzicht in het zorggebruik in de laatste levensfase is nodig om de palliatieve zorg waar nodig te kunnen verbeteren. 

Bekijk de factsheets:
Palliatieve Zorg in Nederland, Kenmerken van de populatie en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg in 2021 
Palliatieve Zorg in Nederland, Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost in 2021