Palliatieve zorg, scholing voor verpleegkundigen!

Nieuws NPZ Noordelijke maasvallei 23 juni 2022

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordelijke Maasvallei biedt u gedurende 4 middagen de kans uw  kennis te verdiepen, uw vaardigheden aan te vullen en te netwerken met collega’s uit verschillende instellingen. Op elke middag staat een ander thema centraal. Bent u verpleegkundige in een intra- of extramurale setting met een interesse in de palliatieve zorg, noteer dan de volgende data in uw agenda en meld u aan! Accreditatie wordt aangevraagd.

 

 

Dagdeel 1                woensdag 14 september 2022                 13.30 – 16.30 uur

Dagdeel 2                woensdag 21 september 2022                 13.30 – 16.30 uur

Dagdeel 3                woensdag 12 oktober 2022                      13.30 – 16.30 uur

Dagdeel 4                woensdag 19 oktober 2022                      13.30 – 16.30 uur

 

 

Dagdeel 1          Markering palliatieve fase en proactieve zorgplanning
Door Marlies van den Belt (huisarts en kaderarts palliatieve zorg) en Linda Jans, (oncologieverpleegkundige en lid van het Palliatief Team Maasziekenhuis)

Tijdens deze middag wordt gewerkt met verschillende instrumenten om de palliatieve fase te kunnen markeren bij specifieke aandoeningen zoals dementie, COPD, hartfalen, Parkinson en kanker. Om goede en passende zorg te geven is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door behandelwensen en grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd.

 

Dagdeel 2          Zingeven aan zorg
Door José van der Ven, oncologie en palliatieve zorg Pantein (TTV west Pantein) en Suzanne van Horssen (geestelijk verzorger)

In deze sessie staat de praktijk en jij als zorgverlener centraal. Aan de hand van casuïstiek gaan we in op de verschillende domeinen (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel) in de palliatieve zorg en laten we zien dat multidisciplinaire samenwerking essentieel is. Specifiek staan we stil bij het domein spirituele zorg. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn of in de palliatieve fase zitten, krijgen vaak te maken met levensvragen of vragen over zingeving. Ze zijn verweven met ons doen en laten, met wie we zijn en wat we verwachten en hopen van het leven. Ook dat maakt het lastig om er grip op te krijgen. Toch zijn er handvatten voor, zoals het diamantmodel van Leget. De toepassing ervan staat niet los van jou als persoon.

 

Dagdeel 3          Zorg in de stervensfase

Door Gertie van Gemert, verpleegkundig specialist werkzaam in hospice Bethlehem, Nijmegen

Als de patiënt na een kort of lang ziekbed gaat overlijden vinden er verschillende lichamelijke en geestelijke veranderingen plaats. Er wordt van zorgverleners nogal wat gevergd tijdens deze fase. In deze middag gaan we in op wat zorgverleners tijdens het sterfbed kunnen bieden aan steun en zorg.

 

Dagdeel 4          Palliatieve sedatie

Marlies van den Belt (huisarts) en Bianca van der Lee (TTV Oost Pantein)

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Alhoewel de (huis)arts eindverantwoordelijk is voor de indicatie, dosering en procesgang, heeft ook de verpleegkundige specifieke verantwoordelijkheden. Tijdens de training wordt stilgestaan bij de invulling van dit proces op medisch en verpleegkundig terrein.

 

 

 

Locatie:                  Syntein, Bereklauw 1 te Boxmeer, 3e verdieping

Tijdstip:                  Aanvang van het programma is om 13.30 uur en afsluiting om 16.30 uur.

Inschrijving:          U kunt zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier, klik hier.

                                Maximaal aantal deelnemers is 14 personen (VOL=VOL).

Kosten:                  € 250,- (excl. BTW) per persoon, betaling vindt vooraf plaats na facturatie. Via het inschrijfformulier graag aangeven naar wie de factuur kan worden gestuurd.

Inlichtingen:          info@syntein.nl | s.vdhof@syntein.nl

    T: 0485-745310

Accreditatie:         Deze wordt aangevraagd.

Contact