Tijdig spreken over het levenseinde

Spreek op tijd over het levenseinde 

Het gesprek tussen patiënt en dokter over de laatste fase van het leven begint vaak te laat. En gaat daardoor niet zelden gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven.

De brochure 'Spreek op tijd over uw levenseinde' kan u daarbij helpen. 

De coalitie Van Betekenis tot het einde heeft het initiatief genomen om een film te maken dat zo’n gesprek op gang kan brengen. De film 'Praat erover' is te vinden op Youtube 

Contact