Kennisplatform Palliaweb

Eind oktober 2019 is het kennisplatform Palliaweb gelanceerd. Palliaweb brengt alle informatie bij elkaar voor en door professionals. Het kennisplatform vermeldt alles wat er aanwezig is en wat er speelt op het gebied van Palliatieve zorg. Zoals PaTz, PalliArts, Netwerken Palliatieve Zorg, Kinderpalliatieve zorg en kwaliteitskader Palliatieve zorg. Het platform biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij palliatieve zorg. Palliaweb is een initiatief van coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) 

Contact