Netwerk in beeld

De behandeling van een patiënt is niet meer op genezing of verlenging van het leven gericht, maar op de kwaliteit van het leven in deze periode en op de kwaliteit van het sterven voor de patiënt en zijn of haar naasten. Daarvoor moet intensief door veel verschillende disciplines worden samengewerkt.

Het netwerk palliatieve zorg Noordelijk Maasvallei stelt zich een aantal doelen.

  • Zorg dichtbij de patiënt en naasten te organiseren.
  • Kennis van zorgorganisaties en zorgverleners delen en bevorderen (organiseren scholing voor verzorgende en verpleegkundige).
  • Samenwerking tussen organisaties en verschillende disciplines verbeteren (Syntein, Pantein, Buurtzorg, Sociom, VPTZ, mantelzorg land van Cuijk, Dichterbij).
  • Een samenhangend en landelijk dekkend netwerk in de palliatieve zorg bouwen dat regionaal ondersteuning biedt aan patiënten, naasten en zorgverleners (nationaal programma palliatieve zorg en samenwerking met de netwerken binnen het gebied Zuid-Oost Nederland)

Contact