Zorgverleners

Palliatieve zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ze kijkt naar problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden, voor patiënten en hun naasten.

Palliatieve zorg is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Denk aan kanker, COPD, hartfalen, nierfalen, dementie, ALS, MS en andere neurologische aandoeningen. De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan weken tot jaren duren. 

Onderstaande filmpjes van PZNL geven in het kort informatie over wat palliatieve zorg is en welke aspecten ermee samenhangen. 

Filmpjes 

  1. Wat is palliatieve zorg?
  2. Het kwaliteitskader 
  3. Markering van de palliatieve fase 
  4. Zingeving in de palliatieve fase 
  5. Delier in de palliatieve fase
Contact