Impressie kennissymposium ‘De successen in de palliatieve zorg show’

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 20 februari 2023

Dinsdag 14 februari stond in het teken van het Kennissymposium van de Netwerken Palliatieve Zorg Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland in Theater Cool in Heerhugowaard.

De 300 bezoekers bestaande uit verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, verzorgenden, projectleiders, managers, bestuurders, geestelijk verzorgers en vrijwilligers kregen een wervelende show te zien van de WaardenLaders met o.a. Sabine Uitslag. Met als onderwerp ‘dansen met de dood’ kwamen veel verschillende aspecten van palliatieve zorg aan bod. Door het volgen van de reis van de patiënt werd ingehaakt op alle facetten waar je als ongeneeslijk zieke mee te maken krijgt en waar ook de zorgverlener mee in aanraking komt.

Tijdens de voorstelling werd tweemaal een ‘Met Sabine op de bank’ sessie gehouden waar in het eerste deel bewustwording van de maatschappij, het belang van proactieve zorgplanning en het nut van signaleren en markeren onder de aandacht werden gebracht.

  • Pieter Knibbe, kaderhuisarts Palliatieve Zorg, vertelde over het organiseren van publieksbijeenkomsten voor patiënten om hen te voorzien van kennis en informatie over het bespreken en vastleggen van behandelwensen en grenzen.
  • Noor Toet, projectleider Proactieve Zorgplanning Regioplatform, lichte toe hoe zij in de regio een zorgpad proactieve zorgplanning aan het vormgeven zijn en hoe zij toewerken naar het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen om uiteindelijk ook te kunnen voldoen aan het opvolgen van de wensen en grenzen van de patiënt.
  • Ten slotte sloot Angelique Braakman, zorgmanager Zorgcirkel, aan om te vertellen over de SigMa methodiek. Een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen. Het doel is de signalerende rol van de verzorgenden en helpenden in verpleeghuizen te verbeteren, door samen met de zorgmedewerkers op zoek te gaan naar ondersteunende instrumenten die aansluiten bij hun behoeften en wensen.  

In de tweede helft van de voorstelling ging Sabine in gesprek op de bank over de inzet van geestelijke verzorging, ondersteuning bij morele twijfel in de palliatieve zorg en palliatieve zorg in de thuissituatie.

  • Maudy van Klaveren, geestelijk verzorger bij Stichting Questio (Centrum voor Levensvragen), vertelde over wat een geestelijk verzorger kan betekenen in de palliatieve fase en hoe een zorgverlener of patiënt in contact kan komen met hen. Geestelijke zorg gaat over zingeving en levensvragen. Het gaat om grote en kleine alledaagse vragen, die ieder mens zich vroeg of laat stelt.
  • Anita Dekker, Praktijkondersteuner ouderenzorg en ambassadeur stichting PaTz, vertelde over deze methodiek wat staat voor palliatieve zorg thuis. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.
  • Ter afsluiting van deze banksessie besprak Conny Molenkamp, Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg, de meerwaarde van de CURA methodiek. CURA is een laagdrempelige vorm van ondersteuning bij de omgang met moreel lastige situaties in de zorg. CURA helpt zorgverleners zich actief te verplaatsen in het perspectief van anderen, vooral in de patiënt.

Buiten de voorstelling om konden de bezoekers over de informatiemarkt lopen waar informatiekraampjes van: PaTz, NWZ ziekenhuis, Stichting Questio, Wegwijzer bij kanker en de inloophuizen (IPSO).

Ter afsluiting werd het lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy luidkeels meegezongen door het publiek. We kijken terug op een waardevolle, aangrijpende en inspirerende bijeenkomst die ‘anders dan anders’ was. In het bijzonder bedanken we Sabine Uitslag samen met de WaardenLaders en de band voor het neerzetten van een prachtige en indrukwekkende voorstelling met daarin herkenning, humor, emotie en inspiratie. Ook bedanken we een ieder die op de banksessie wilde plaatsnemen en op de informatiemarkt een stand wilde bemensen om alle opgedane kennis en initiatieven in de regio met elkaar te delen. En niet te vergeten, José, Nathalie en Debora van Bureau Seconde, veel dank voor de fantastische organisatie en ondersteuning in de aanloop naar het symposium toe en tijdens de dag zelf.

Enkele mooie reacties die we hebben mogen ontvangen:

“Wat een geweldige avond, wat was het een top avond, super geregeld, mooie inzichten, fantastisch georganiseerd.”

“Wat heb ik genoten gisteravond van het kennissymposium, prachtig was het! Ik wilde hiervoor mijn complimenten geven voor de hele organisatie...van inhoud, ambiance, humor en alles wat de avond tot een, voor mij, groot succes maakte.”

 

Nieuwsbrief en contact