Verslag bestuurdersbijeenkomst Netwerken Palliatieve Zorg: De successen van 20 jaar Netwerken Palliatieve Zorg 

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 14 december 2023

Op dinsdag 31 oktober vond de bestuurdersbijeenkomst in het AFAS Stadion in Alkmaar plaats waarbij circa 35 organisaties aanwezig waren. Er is stilgestaan bij het 20-jarig bestaan en de uitdagingen en successen van de Netwerken Palliatieve Zorg.  

Palliatieve zorg, waar hebben we het dan eigenlijk over. Marjolein Groot (directeur Stichting Oase Palliatieve Zorg en projectleider Transmurale Consultatie) nam ons mee naar een praktijkvoorbeeld. Als directeur van twee hospices krijgt Marjolein vaak te horen: “Hadden we het maar eerder geweten wat de mogelijkheden zijn binnen de palliatieve zorg”. 

Om de mogelijkheden toegankelijker te krijgen voor iedere burger en zorgprofessional zet Marjolein zich als projectleider in voor het opzetten van het regionaal transmuraal consultteam. Dit consultteam bestaat uit in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners zoals kaderartsen, (verpleegkundig) specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit team kan generalisten in de palliatieve zorg ondersteunen en adviseren om te zorgen dat iedereen de juiste kwalitatieve palliatieve zorg krijgt die past bij de wensen, waarden en behoeften van de patiënt en diens naasten.  

Voor goede kwalitatieve palliatieve zorg is de inzet van specialisten op de juiste plek en afstemming tussen zorgverleners cruciaal. Dit doen we met elkaar in een Netwerk.  

Dr. Pim Valentijn, gezondheidswetenschapper, analist, spreker en auteur hield een lezing over wat de succesfactoren zijn van netwerksamenwerkingen in de zorg en dat wij, als netwerk, trots mogen zijn op ons 20-jarig bestaan, gezien 70% van de netwerksamenwerkingen uiteenvallen.  

Ingrid Heidema (hospice Dignitas) presenteerde het voorstel voor het vormen van een bovenregionaal bestuur voor de vier netwerken palliatieve zorg en het daarbij behorende concept regiovisie en meerjarenbeleidsplan. Zij vroeg de aanwezigen (namens de werkgroep vorming bovenregionaal bestuur) om akkoord te gaan met het voorstel, en daarmee is door alle aanwezigen ingestemd. De slagkracht van een bestuur wordt erkend in deze.

Een mooie mijlpaal en stap voorwaarts in onze netwerksamenwerking zoals de historie van 20 jaar Netwerken al liet zien en zoals de lezing van Pim Valentijn onderschreef. Uitdagingen in goede netwerksamenwerkingen blijven altijd bestaan. Daarom zijn we onder leiding van Pim aan de slag gegaan met het ‘Valkuilen spel’. Wat is er lastig aan onze samenwerkingen en waar liggen de valkuilen?  

Daar kwam uit: 

  • Gebrek aan focus  
  • Gemiste kansen 
  • Interne verwarring 
  • Geen tijd 
  • Eindeloze discussies 

Om deze valkuilen te kunnen pareren kwamen de volgende speerpunten naar voren: 

  • Het bepalen van een koers 
  • Het stellen van doelen 
  • In gesprek gaan 
  • Plaats dingen in context 
  • Communicatie  

Mooie input om verder met elkaar mee aan de slag te gaan. In 2024 komt er een vervolgbijeenkomst voor de bestuurders waarbij we dieper zullen ingaan op deze speerpunten en volgt er een officieel tekenmoment voor het vormen van het bovenregionaal bestuur en de vernieuwde regiovisie en het meerjarenbeleidsplan.   

Nieuwsbrief en contact