Transmurale Consultatie

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland 21 april 2022

Op 3 maart is de regionale pilot Transmurale Consultatie vanuit PZNL gestart. Passende inzet en bekostiging van palliatieve zorg is de inzet. Hiertoe hebben de Noordwest Ziekenhuisgroep, HONK, HKN, Evean, Omring en de hospices een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Samen met andere betrokken partijen worden afspraken gemaakt om de palliatieve zorg, en met name ACP, naar een hoger plan te tillen. Het gaat vooralsnog om de regio’s Noord-Kennemerland en de Kop van Noord Holland.

Aanleiding is onder andere dat het landelijk consultteam van Fibula/PZNL een transitie gaat maken naar een regionaal consultatieteam. Dit zal meer gaan inhouden dan alleen telefonsiche consultatie.

Hoe de Transmurale Consultatie vorm gaat krijgen wordt gaandeweg in het projectteam bepaald. De praktijk is steeds leidend bij de beslissingen. Want het gaat uiteindelijk altijd om de directe zorg aan de cliënt/patiënt en diens naaste(n). Ook het adviseren en ondersteunen van de generalisten onder de collega-zorgverleners is doel van de nieuwe werkafspraken. Samengevat: palliatief specialisten uit verschillende zorgorganisaties worden verbonden zodat meer zorgvragers bereikt worden met goede palliatieve zorg.

Neem bij vragen contact op met de projectleider, Marjolein Groot: m.groot@hospice-alkmaar.nl

 

Ondertekening-2.PNGOndertekening1.PNGOndertekening.PNG

Nieuwsbrief en contact