Stimuleringsregeling initiatieven Maatschappelijke Bewustwording

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 22 november 2023

Annemieke Eveleens, coördinator Hospice Schagen en projectleider initiatief, heeft samen met Jente Bosma van de Netwerken Palliatieve Zorg een aanvraag ingediend voor de stimuleringsregeling initiatieven Maatschappelijke Bewustwording bij Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Deze aanvraag is tot grote vreugde van Annemieke goedgekeurd.

Wat houdt het project in?

Dit project gaat over regionale inzet van casemanagement palliatieve zorg bij de patiënt thuis te realiseren. Daarbij wordt proactieve zorgplanning (PZ) thuis ingezet en versterkt met als doel de regie bij de burger/patiënt te vergroten en als zorgverlener goed op de hoogte te zijn van wensen en behoeften in de palliatieve fase en rondom het levenseinde. Dit om onnodige behandeling te voorkomen en de juiste zorg op de juiste plek passend bij de wensen van de patiënt in te zetten. Door gepaste zorg te leveren wordt de zorg efficiënter geleverd.

Het project is gebaseerd op het succesvolle initiatief van Hospice Bardo in Hoofddorp. Zij hebben ervaring met het inzetten van casemanagement in de thuissituatie.

Waarom een casemanager?

De behoefte van het inzetten van casemanager is ontstaan uit de ervaringen in de praktijk. Sinds kort heeft Hospice Schagen er een zesde spoed bed bij om mensen met een acute palliatieve zorgbehoefte toch te kunnen opvangen. Annemieke: “We zijn namelijk vaak overbezet. Dit extra bed zorgt er voor dat we minder ‘nee’ hoeven te zeggen. We zijn vaak overbezet omdat veel mensen te vroeg worden aangemeld in onze hospice. Dit is niet goed geregeld in de zorg. Na een aantal korte interventies zoals bijvoorbeeld medicijnen regelmatig innemen en goed eten kunnen deze mensen vaak weer terug naar huis en worden ze uitgeplaatst. Je merkt dat er onvoldoende kennis aanwezig is over palliatieve zorg, het inzetten van netwerken en het ziekteproces bij zorgverleners en ook mantelzorgers.

Een casemanager wordt ingezet als een soort ‘spin in het web’. Het coördineren van de zorg uit de behoefte van de cliënt is echt nodig om er voor te zorgen dat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving. De casemanager is vanaf het begin bij een patiënt betrokken en is daarmee ook een vertrouwde bekende. Door op de hoogte te zijn van de wensen en behoeftes van een patiënt kan de casemanager maatwerk leveren. Niet alleen bij praktische regel zaken maar ook bij de inzet van vrijwilligers. De casemanager werkt samen met de huisarts, wijkverpleegkundige en andere zorgverleners. Dit voorkomt een te vroege doorverwijzing naar een hospice.”

Wie doet wat binnen de palliatieve zorg

In oktober heeft Annemieke, die van aanpakken houdt, een eerste start en impuls geven aan het opzetten van dit project.

“Als eerste ben ik begonnen met het organiseren van overleggen met ketenpartners zoals mantelzorg organisaties, welzijnsorganisaties en huisartsen. Ook de rol van gemeenten (wijkteams) moet duidelijker worden. Daarnaast zijn we bezig met het organiseren van bijeenkomsten voor het sociaal domein (vrijwilligers) en burgers zoals Café Doodgewoon.

We gaan ook contact zoeken met collega thuiszorgorganisaties, specialistische verpleegkundige en PaTz (Palliatieve zorg thuis). We werken nu al samen met: Woonzorggroep Samen, ziekenhuizen (NWZ Den Helder en Alkmaar en Dijklander Hoorn), huisartsen (PaTz), Veilig langer thuis, en de Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW.

Van al deze organisaties willen we duidelijk in beeld krijgen wat ze doen binnen de palliatieve zorg en wanneer iemands rol ophoudt en waar een andere organisatie het overneemt.

Al deze informatie is belangrijk voor de casemanagers. Zij weten dan aan de hand van de hulpvraag van de patiënt naar wie zij kunnen doorverwijzen. Er wordt een routeplan gevormd.”

Casemanager; een waardevolle aanvulling

Uit onderzoek is gebleken de casemanagers worden gezien als aanvulling op de zorg van de huisarts en wijkverpleegkundigen. Zij ondersteunen de generalistische zorgverlener. Zij kennen de patiënt en kunnen vaak in één opslag zien waar de behoefte ligt.

Ook cliënten en naasten ervaren een casemanager niet als belastend. Ze zijn van meerwaarde. Het is juist fijn dat iemand je ondersteunt en helpt met het regelen van zaken en het onderhouden van contacten zodat je als patiënt en familie je kan richten op een mooi afscheid.

Nieuwsbrief en contact