Sociale kaart mantelzorg West-Friesland

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 02 november 2022

Het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland heeft een nieuwe website dat zich richt op de doelgroep professionals. Op deze site vind je een Kennisbank met informatie, tips en tools. En een Sociale kaart mantelzorg voor handige adressen. Zowel landelijk, regionaal als lokaal in Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
 
Wat is het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland?
Het KPMZ-WF is een samenwerkingsverband van zeven West-Friese gemeenten en diverse zorg- en welzijnsinstellingen. Onze organisaties zetten zich in om mantelzorgers te erkennen, waarderen en ondersteunen. We maken ons hard om meer oog te krijgen voor de rol en positie van mantelzorgers. In hoeverre een mantelzorger zich goed geholpen voelt, valt of staat met de kennis van de professionals en vrijwilligers. Daarom richten we ons op de bewustwording van het begrip ‘mantelzorg’, kennisdeling en deskundigheidsbevordering. En we stimuleren de samenwerking, waardoor kortere lijnen ontstaan tussen partijen.
 
Wat willen KPMZ-WF bereiken?
Het doel is dat elke (zorg)professional in West-Friesland oog heeft voor de mantelzorger en regelmatig vraagt: “Hoe gaat het met u?” en “Wat heeft u nodig om de zorg (samen) op een prettige manier te regelen en vol te houden?”
 
KPMZ-WF draagt bij aan het verspreiden en overzichtelijk maken van informatie. Zodat professionals kennis hebben/krijgen om goed te kunnen signaleren, helpen of doorverwijzen. 

Neem een kijkje op de nieuwe website: www.kpmzwf.nl

Nieuwsbrief en contact