SigMa-methodiek ondersteunt Woonzorggroep Samen bij verbetering van palliatieve zorg

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 27 juli 2021

Woonzorggroep Samen gaat na de zomer als eerste organisatie in Noord-Holland van start met de implementatie van de SigMa-methodiek. De methodiek is ontwikkeld om palliatieve zorg in verpleeghuizen te verbeteren en bestaat uit instrumenten die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. Annemieke Verresen en Marjolijn Mouton-Wouters zullen de implementatie van SigMa als pilot voor de gehele organisatie met twee kernteams begeleiden.

Samen heeft 22 locaties in de Noordkop en biedt o.a. thuiszorg, revalidatiezorg en langdurige zorg. Naast deze zorgtrajecten wordt waar nodig ook palliatieve zorg geboden. Met de SigMa-methodiek wil de organisatie goede instrumenten vinden voor het signaleren en markeren van veranderingen, zodat de palliatieve zorg op maat gegeven kan worden aan cliënten. Belangrijk is dat de instrumenten passen bij de behoeften van de mensen op de werkvloer. De samengestelde kernteams zullen daarom vaststellen tegen welke knelpunten de afdelingen aanlopen en welke mogelijke oplossingen daarbij passen. “Het is goed dat de verbeterslag van onze palliatieve zorg wordt aangestuurd door de medewerkers zelf. De teams mogen met de implementatie van SigMa zelf bepalen wat bij hen past; dit sluit goed aan bij de cultuur van Samen”, vertelt Marjolijn.

Meer aandacht voor goede palliatieve zorg

Samen heeft begin dit jaar een grote stap gezet in de verbetering van palliatieve zorg; Annemieke en Marjolijn zijn sinds februari fulltime aangesteld als consulent palliatieve zorg. Ze geven advies en bieden ondersteuning aan collega’s met vragen over passende (palliatieve) zorg voor cliënten. “De overgang van curatieve naar palliatieve zorg is vaak een moeilijk moment voor zowel de cliënt, als de zorgverlener en behandeld arts. Soms is het na een lang zorgtraject lastig om het juiste moment voor deze overgang te bepalen. Wij ondersteunen onze collega’s bij het maken van keuzes, het overzien van de gevolgen en het communiceren daarover naar cliënten”, aldus Annemieke.

Daarnaast geven Annemieke en Marjolijn scholingen over palliatieve zorg. Kennis over de verschillende fases, bijbehorende markeringen en duidelijke communicatie hierover naar cliënten en naasten is een belangrijk onderdeel van kwalitatief goede palliatieve zorg. Marjolijn: “We zien de afgelopen jaren een enorme stijging in de aandacht voor goede palliatieve zorg. Informatievoorzieningen en zorgmogelijkheden worden steeds uitgebreider, maar nog niet iedereen is hiervan op de hoogte. Daar willen wij verandering in brengen”

Goede markering palliatieve fase van groot belang

Nog steeds wordt palliatieve zorg geassocieerd met de terminale fase, terwijl het tijdig starten met  palliatieve zorg voor meer dan 80% van de mensen die doodgaat veel oplevert. Het is niet alleen van belang om het laatste jaar van de palliatieve fase te markeren; ook de vaak geleidelijke overgang van meer ziektegerichte behandeling naar meer symptoomgerichte behandeling moet herkend worden. Dit beschouwen Annemieke en Marjolijn als een mogelijk knelpunt binnen de organisatie: “Zorgpersoneel heeft soms de indruk dat rapporteren veel tijd kost en besteedt haar kostbare tijd daarom liever aan cliënten. Met de juiste instrumenten kunnen zorgmedewerkers geholpen worden in het volledig en efficiënt rapporteren, waardoor de palliatieve fase eerder en beter zal worden herkend”, vertelt Marjolijn.

Palliatieve zorg in de toekomst

Door de ontwikkelingen rondom corona zijn enkele projecten binnen Samen tijdelijk on hold gezet, maar de implementatie van de SigMa-methodiek heeft doorgang gevonden. Annemieke: “Samen ziet in hoe belangrijk de SigMa-methodiek is voor de organisatie. Wij hopen dat achteruitgang van cliënten door de implementatie eerder wordt opgemerkt en wordt vastgelegd met een goede markering, waardoor de palliatieve fase tijdig wordt herkend. Zo kunnen betrokkenen samen aan de slag met een passende zorgplanning, staan de neuzen tijdens een moeilijk zorgtraject zo veel mogelijk in dezelfde richting en streven zij samen naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt”

De implementatie van de SigMa-methodiek is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg. Vanuit de Netwerken Palliatieve Zorg wordt dit project uitgerold bij Woonzorggroep Samen en de ZorgCirkel en begeleid door ZONH-adviseur Eva de Vrieze. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Eva, door te mailen naar e.devrieze@zonh.nl.

Nieuwsbrief en contact