Samenwerking Omring en MEE & de Wering

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 17 april 2024

Door aan te sluiten bij een netwerk kunnen organisaties elkaar aanvullen in kennis en ervaringen. Door krachten te bundelen ontstaan er mooie samenwerkingen. Afgelopen maand zijn Omring en Mee & de Wering een intensieve samenwerking aangegaan. Cliënten van Omring uit de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Koggenland en Stede Broec kunnen een beroep doen op de inzet van een vrijwilliger, gespecialiseerd in het bieden van palliatieve zorg. 

Hoe werkt het? 

Cliënten in de palliatieve fase en met een levensverwachting korter dan een jaar, komen in aanmerking voor ondersteuning bestaande uit aanwezigheid, gezelschap, emotionele ondersteuning en het bespreken van levensvragen. Ook naasten kunnen rekenen op ondersteuning. Deze ondersteuning is voor cliënten en hun naasten kosteloos.  De inzet kan vaak binnen 24 uur ingezet worden. 

Aanmelden  

Het aanmelden verloopt via de (wijk)verpleegkundige van Omring. MEE & de Wering zal na de aanmelding zorgdragen voor een spoedige intake en plaatsing van een vrijwilliger. Bij voldoende aanvragen zal Omring (extra) vrijwilligers gaan werven voor deze vorm van zorg.  Voor de scholing van de vrijwilligers en de coördinatie van de vrijwillige inzet wordt een beroep gedaan op de expertise van MEE & de Wering. 

Uiteraard kunnen ook andere zorginstellingen, huisartsen, mantelzorgers en mensen in de laatste levensfase een beroep op MEE & de Wering blijven doen. 

Lees hier meer over Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)- vrijwilligers: 
https://www.meewering.nl/thema/palliatief-terminale-zorg/ 

 

Nieuwsbrief en contact