Projectleider Kirsten Timmer over CURA: ‘Geeft ruimte om stil te staan en perspectieven te verkennen voor palliatieve zorg’

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland 20 juni 2022

CURA is een laagdrempelig instrument dat verpleegkundigen en verzorgenden in palliatieve zorg ondersteunt om in ingewikkelde situaties de juiste keuzes te maken. Daarnaast kan CURA gebruikt worden om te reflecteren op een situatie die eerder heeft plaatsgevonden. Kirsten Timmer is Geestelijk Verzorger bij Zorgcirkel regio Purmerend en als ambassadeur en projectleider betrokken bij de implementatie van CURA. Zij vertelt over de kracht van CURA.

Wat is CURA precies?

‘CURA is een laagdrempelige methode om morele dilemma’s in de (palliatieve) zorg te bespreken. Door CURA in te zetten kan de stress die een medewerker mogelijk ervaart rondom een bepaalde situatie afnemen. Bij Zorgcirkel zetten we CURA als pilot in op verschillende afdelingen. Op deze pilot-afdelingen wordt wisselend gereageerd op de toepassing van het instrument. De moeilijkheid zit vooral in het leren van iets nieuws. ‘Er komt weer iets bij’, terwijl we in de zorg al veel andere ontwikkelingen moeten bijhouden. Aan de andere kant vinden collega’s het instrument gemakkelijk in de toepassing en zijn ze overwegend enthousiast. Daardoor promoot de zorgmanager het instrument nu ook, waardoor het beter landt in de organisatie.’

Hoe gaat de pilot in zijn werk?

‘Vanaf oktober 2021 hebben 7 medewerkers de CURA ambassadeur training gevolgd. Op de pilot-afdelingen vinden regelmatig CURA momenten plaats – deze zijn voor heel 2022 gepland (op de ene locatie maandelijks – somatiek en palliatieve afdeling, op de andere locatie eenmaal per kwartaal – 2 PG afdelingen). Verder spreken we veel met collega’s over CURA. Zo geven we er in de organisatie bekendheid aan.  Op dit moment zijn we het implementatieplan aan het afronden – we willen CURA geleidelijk introduceren op alle locaties van De Zorgcirkel regio Purmerend, evenals in de GRZ en Zorg Thuis. Een van de ambassadeurs is ook werkzaam in een andere regio. Zij pakt samen met de geestelijk verzorgers (die nog niet getraind zijn) in die regio en de overige regio’s de introductie van CURA op. Voor alle regio’s geldt, dat we zowel CURA als de dilemma methode kunnen aanbieden voor moreel beraad.’

Wat hebben zorgverleners aan dit instrument?

‘Zorgverleners ervaren het samen reflecteren via het CURA instrument als positief; het geeft hen ruimte om stil te staan, andere perspectieven te verkennen en handvatten te ontwikkelen voor de praktijk. CURA geeft handvatten voor goede zorg, dus dit komt direct ten goede van de bewoners en daarmee ook van hun naasten.’

Wat hebben jullie geleerd over CURA?

‘Denk goed na over het tijdspad en over de te nemen stappen voor implementatie. Goede communicatie is bij de toepassing van CURA essentieel, evenals de support van de zorgmanagers en het regionaal managementteam. CURA moet je gewoon doen. Hoe vaker je het instrument gebruikt, hoe beter je de smaak te pakken krijgt. En dan willen ze vaker een CURA moment.’

Hoe hoop je dat CURA in de toekomst wordt uitgerold?

‘Ik hoop, dat we na het schrijven van het implementatieplan, in 2023 CURA kunnen uitrollen op elke Zorgcirkel locatie in Purmerend, in de Thuiszorg en GRZ waarbij CURA onderdeel wordt van onze werkwijze. CURA voegt ruimte voor reflectie toe en zorgt voor verbeterde zorg aan bewoners in de palliatieve fase van hun leven.’

Nieuwsbrief en contact