Project SigMa

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 19 september 2023

Per 1 september is het project SigMa afgerond! Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met een overkoepelend onderzoeksproject vanuit het Amsterdam UMC. Binnen de Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW namen twee zorgorganisaties deel aan het project; Woonzorggroep Samen in de Kop van Noord Holland en De Zorgcirkel in de Zaanstreek.

De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen. Het doel van de SigMa-methodiek is in verpleeghuizen de signalerende rol van de verzorgenden te verbeteren, door samen met de zorgmedewerkers op zoek te gaan naar ondersteunende instrumenten die aansluiten bij hun behoeften en wensen. De SigMa-methodiek bestaat uit een stappenplan waarmee een binnen de organisatie aan te wijzen SigMa-coördinator zelfstandig aan de slag kan gaan. Onderdeel hiervan is de SigMa-set, een set instrumenten die kunnen ondersteunen bij het signaleren van veranderingen in de situatie van bewoners en een serie video’s ter informatie en inspiratie. (Bron: Handleiding SigMa Methodiek)

Het project bij Woonzorggroep Samen en De Zorgcirkel bestond uit verschillende fases waarbij de SigMa methodiek in circulaire vorm werd doorlopen.

Stappenplan SigMa Methodiek

Afbeelding: Stappenplan-SigMa Methodiek

Het mooie van deze methodiek is, dat het bottom-up wordt toegepast: vanuit de teams en medewerkers die de bewoners dagelijks zien en ondersteunen. Daarmee is het draagvlak voor het uitvoeren van de methodiek vergroot wat er toe leidt dat gekozen instrumenten ook daadwerkelijk in de praktijk erbij worden gepakt.

Een aantal resultaten van dit project zijn:

  • Toename in bewustwording en kennis over palliatieve zorg onder alle lagen van het personeel binnen verpleeghuizen (van restaurantmedewerker tot SOG).
  • Verkrijgen van handvatten om de palliatieve zorg te signaleren en te markeren
  • Door het gebruik maken van de instrumenten is er meer grip en inzicht in de situatie van de bewoners waarmee interventies doelmatiger en mogelijk eerder kunnen worden ingezet/stopgezet.

Inmiddels heeft De Zorgcirkel het project afgesloten met een welverdiende BBQ voor alle medewerkers van locatie Torenerf die hebben deelgenomen. Er werd teruggeblikt op de behaalde resultaten. Woonzorggroep Samen zal in oktober ter afsluiting van het project aandacht geven aan de SigMa-methodiek tijdens een tour langs alle zorglocaties van hun organisatie.  

Afbeelding: BBQ ter afsluiting project SigMa bij De Zorgcirkel locatie Torenerf

 

Als kers op de taart loopt er inmiddels een vervolg aanvraag bij ZonMw om de SigMa-methodiek ook te implementeren in de thuiszorg.

Binnen de Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW willen we de opgedane kennis en expertise ook verder delen. Zo zullen we ons blijven inzetten om de methodiek onder de aandacht te brengen binnen de basisactiviteiten van het netwerk, zoals tijdens de casuïstiekbesprekingen. Eerder dit jaar zijn er ook een aantal workshops georganiseerd om andere zorgprofessionals binnen het netwerk kennis te laten maken met de methodiek.

Wil je meer weten over de SigMa-Methodiek en hoe je dit kunt toepassen in je eigen organisatie? Neem dan contact op met Jente via palliatievezorg@zonh.nl

Nieuwsbrief en contact