Project: Proactieve Zorgplanning bij Odion

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 24 januari 2024

De Netwerken Palliatieve Zorg is als implementatiedeskundige betrokken bij het project van Odion over de Proactieve Zorgplanning in de verstandelijke gehandicapte zorg. Om dit project verder toe te lichten zijn we in gesprek gegaan met de interne projectleider Marjan Ramakers-Baas.

Waarom is er behoefte aan proactieve zorgplanning bij Odion?

“Enkele jaren geleden is Marjan vanuit de ouderenzorg gaan werken bij Odion. Het viel haar op dat cliënten in de palliatieve fase erg afhankelijk waren van de zorg van wijkverpleegkundigen en veel op bed lagen. Toen er een cliënt in het ziekenhuis lag en terminaal bleek te zijn ging Marjan er vanuit dat deze cliënt haar laatste weken in haar eigen vertrouwde omgeving zou worden verzorgd. Dit bleek echter niet vanzelfsprekend te zijn. Bij Odion kan je wonen, naar dagbesteding en naar school en voelt het als thuis. Sterven kon toen alleen op de ouderenlocaties en niet op de andere woonlocaties. Een gemis. Daar brengt Marjan met dit project nu verandering in.”

Wat is het doel van het project?

“Door het trainen van zorgverleners in het voeren van proactieve zorgplanningsgesprekken rondom het levenseinde kan een zorgverlener meer houvast krijgen om dit gesprek tijdig te voeren met de cliënten en hun familie naasten. Zodat de juiste zorg op de juiste tijd en plaats geboden kan worden.”

Voor wie is het project bedoeld?

“Dit project is gericht op cliënten en hun familie en op de zorgverleners van Odion. Zorgverleners leren hoe zij dit gesprek kunnen aangaan en kunnen ook het team waar een terminale cliënt onderdeel van uitmaakt begeleiden met het voeren van gesprekken met bijvoorbeeld (bevriende) cliënten in de groep. De nazorg mag ook niet vergeten worden. Een teamleider leert zien wat er nodig is binnen een team. Het is belangrijk dat de teamleider aandacht blijft geven aan het voeren van proactieve zorgplanningsgesprekken en het team hier ook de ruimte en tijd voor gunt.”  

Hoe lang loopt dit project al en hoe lang gaat het duren?

“Het project is begonnen in juni 2023 en duurt tot december 2024. Het is de bedoeling dat het project wordt opgenomen in de begroting van de organisatie, zodat de zorgverleners goed opgeleid worden en blijven in het voeren van deze gesprekken: het blijven oefenen en evalueren van de gesprekken is belangrijk. Het project loopt helemaal volgens de planning. Binnenkort wordt er een presentatie geven aan het management team over dit project tot nu toe.”

 

Hoe is dit project geïmplementeerd in de organisatie?

“De arts VG (Verstandelijk Gehandicapten) en Verpleegkundig Specialist hebben de opleiding Train de Trainer in Proactieve zorgplanningsgesprekken gevolgd en zij trainen de zorgverleners in het voeren van deze gesprekken om niet meer handelingsverlegen te zijn. De trainingen die regelmatig worden gegeven bevatten o.a. gesprekstechnieken en zijn altijd interactief. Je leert veel van elkaar waardoor de trainingen ook kan worden aangescherpt. Een zorgverlener kwam bijvoorbeeld met het idee om een gesprek te beginnen met vragen zoals Van welke bloemen houdt je? Of van welke muziek? Dit is een mooi aanknopingspunt om een gesprek te starten.

We willen in de nabije toekomst ook een individuele e-learning ontwikkelen.

Ook is er een digitaal format in ontwikkeling waar deze gesprekken per cliënt kunnen worden bijgehouden. Zodat er een overzicht is van de wensen van de cliënt. Het is de bedoeling dat meerdere zorgpartijen dit dossier kunnen raadplegen wanneer dit nodig is. We zijn erg tevreden over hoe het project er nu voorstaat. Dit project is een echte kwaliteitsverbetering van de zorg bij Odion.”

Nieuwsbrief en contact