Proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 20 maart 2023

Zowel de Prinsenstichting als Stichting Odion gaan in de regio aan de slag met het project ‘Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking’. Beiden kunnen in de loop van 2023 aan de slag met de integratie van proactieve zorgplanning in de zorg, opname in het zorgplan en de communicatie tussen cliënt, naaste en professional. De looptijd van het project is 18 maanden.   

Het project bestaat uit drie onderdelen:

1) een training voor professionals over proactieve zorgplanning met een consultatie-mogelijkheid van een arts gespecialiseerd in palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

2) opstellen van schriftelijke documenten over proactieve zorgplanning waaronder een format proactief zorgplanningsgesprek.

3) een follow-up gesprek drie maanden na de tweede bijeenkomst over de implementatie.

Dit project komt voort uit het project Advance Care Planning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking: ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een ACP-programma. Dit project was onderdeel van Palliantie. Meer dan zorg en is in 2021 door ZonMw als Parelproject benoemd. Het Nivel en Koraal hebben dit pzp-programma ontwikkeld.  

Nieuwsbrief en contact