Pilot Transmurale Consultatie zet in op twee focuslijnen

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 20 juni 2022

Op 3 maart is de regionale pilot Transmurale Consultatie vanuit PZNL gestart. Noordwest Ziekenhuisgroep, HONK, HKN, Evean, Omring en de hospices in de regio Noord-Holland Noord hebben destijds een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om een regionaal consultatieteam te organiseren. Projectleider Marjolein Groot heeft tezamen met de pilotgroep twee focuslijnen aangebracht: Regionaal consultatieteam en Kwetsbare ouderen.

Focuslijn Consultatieteam

In de focuslijn Consultatieteam wordt een regionaal consultatieteam palliatieve zorg opgericht. Het betreft een consultatieteam voor professionals die te maken krijgen met patiënten/cliënten in de palliatieve zorg. Vaak is er geen genezing meer mogelijk en dat leidt tot vragen bij de behandelaar. Bijvoorbeeld: welke stap zet ik nu in de patient journey? Of: Is de mantelzorger overbelast en welke mogelijkheden zijn er hiervoor in de regio? ‘Maar het betreft ook acute situaties; waarbij een huisarts zich afvraagt hoe je een gesprek voert met iemand die niet meer zal genezen.’

In het regionaal consultatieteam zitten specialisten, kaderartsen en verpleegkundigen palliatieve zorg die zorgverleners kunnen adviseren en coachen omtrent vragen over pijnstilling of sedatie. ‘Dit zijn voor veel zorgverleners vaak spannende onderwerpen, waar ze niet geroutineerd in zijn. Het is dan prettig om even te kunnen klankborden met een gespecialiseerd team.’

Focuslijn Kwetsbare Ouderen

Een tweede focuslijn is de Kwetsbare Oudere. ‘In deze groep is met betrekking tot palliatieve zorg veel winst te behalen, zodra organisaties beter gaan samenwerken. Dat betekent bijvoorbeeld een ander gesprek voeren met kwetsbare ouderen en hun naasten. Wil iemand de medische molen nog ingaan als er iets ernstigs gebeurt in het leven? Daarbij overtuigen we natuurlijk nooit om niet te behandelen, maar we willen wel dat mensen zich realiseren wat de consequenties van ingrepen zijn.’

Instrument om richting elkaar te bewegen

De pilot krijgt langzamerhand vorm. ‘We hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. Overal in de regio zijn organisaties bezig met palliatieve zorg en bestaat de wens om transmuraal met elkaar te werken. De pilot is een instrument om de beweging richting elkaar te gaan maken en initiatieven op elkaar aan te sluiten. Kennisdelen over palliatieve zorg en advance care planning is van groot belang nu veel mensen steeds ouder worden.’

Werkafspraken

‘Inmiddels hebben we ook vastgesteld afspraken te maken over wanneer een situatie vraagt om een generalistische aanpak - waarvoor enkel coaching en ondersteuning nodig is - en wanneer een situatie vraagt om een specialistische aanpak. In geval van een specialistische situatie kan iemand van het consultatieteam een zorgverlener komen begeleiden.’ Tot slot gaat men in de regio ook aan de slag met scholing. ‘HONK, Noordwest Ziekenhuis en Huisartsen Kop van Noord-Holland hebben veel ervaring met verschillende onderwerpen omtrent palliatieve zorg. We streven ernaar die kennis zo breed mogelijk te gaan delen!’

Nieuwsbrief en contact