Gezocht vrijwilligers café Doodgewoon

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 01 februari 2023

De werkgroep café Doodgewoon in de Kop van Noord-Holland zoekt verjonging!

In de Kop van Noord Holland wordt het café Doodgewoon al jaren getrokken door een betrokken groep mensen. De werkgroep is dringend op zoek naar verjonging om de werkzaamheden ook in de toekomst voor te kunnen zetten!
 

De werkgroep café Doodgewoon in West-Friesland herstarten

Op dit moment is er geen actieve werkgroep in West-Friesland. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die interesse hebben om een nieuwe impuls en start te geven aan café Doodgewoon in de regio!

Heb jij affiniteit met palliatieve zorg, vind je het leuk om bijeenkomsten te organiseren en in gesprek te gaan met mensen? Neem dan contact op met Jente Bosma, adviseur palliatieve zorg via palliatievezorg@zonh.nl    

 

Werkgroep café Doodgewoon

Café Doodgewoon is een bijeenkomst voor vrijwilligers en professionals. Voor eenieder die te maken heeft met palliatieve zorg of hierin geïnteresseerd is. Zij kunnen hier op een laagdrempelige manier elkaar ontmoeten en hun kennis en ervaring delen. Het doel is om de samenwerking in de regio te versterken, kennis te vergroten en elkaar beter weten te vinden. Elke bijeenkomst is er een andere thema rondom palliatieve zorg waarbij bijvoorbeeld een gastspreker uitgenodigd wordt, men uiteengaat in groepjes of er wordt een theaterstuk opgevoerd. De werkgroep kan hier zelf invulling aan geven en hun creativiteit in loslaten. Vanuit ZONH wordt coördinatie geboden en nodige ondersteuning zoals het verspreiden van de uitnodiging en bijhouden van aanmeldingen.

Het café Doodgewoon vindt doorgaans 2x of 4x per jaar plaats.  Eén keer per jaar is er een evaluatieoverleg met de werkgroep.

Wat wordt er van je verwacht als werkgroeplid?

  • Actieve deelname aan de werkgroep door o.a. het leveren van input voor onderwerpen en zorg dragen voor nodige voorbereidingen in afstemming met de werkgroep.
  • Bereid zijn tijd en/of expertise ter beschikking te stellen aan de werkgroep.
  • Binnen de werkgroep constructief samenwerken, met de palliatieve patiënt centraal. De samenwerking ondervindt geen hinder van evt. concurrentie in bedrijfsvoering.
  • De eigen organisatie/netwerk informeren over de planning van de cafés Doodgewoon.
  • Aanwezigheid tijdens de cafés Doodgewoon.
Nieuwsbrief en contact