Nieuwe campagne brengt gesprek over palliatieve zorg op gang

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 21 november 2022

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is dinsdag 15 november gestart met een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Dat is hulp en zorg om het leven van mensen die niet meer beter worden en hun naasten zo goed mogelijk te houden. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase.
 
Landelijke campagne ‘Als je niet meer beter wordt’
In de campagne vertellen drie mensen die ongeneeslijk ziek zijn hoe palliatieve zorg hen helpt. Voor de verspreiding worden onder meer online video’s, advertenties en schermen in wachtkamers van huisartsen ingezet. Ook komen er flyers voor huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Met de campagne komt VWS tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer om zorg in de laatste levensfase bespreekbaar te maken. De campagne is ontwikkeld in nauwe samenwerking met allerlei betrokken partijen, waaronder Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).
 
Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) blijkt dat ongeneeslijk zieke mensen niet altijd passende palliatieve zorg krijgen, onder meer omdat ze de mogelijkheden niet altijd kennen. Daarom moedigt de campagne deze mensen aan om met hun naasten en zorgverleners stil te staan bij hun wensen en grenzen in hun laatste levensfase. De campagne moet ook zorgverleners stimuleren om het gesprek over palliatieve zorg op tijd te voeren.

Nieuwsbrief en contact