Naast eerste hulp ook een laatste hulp cursus? Omgaan met ziekte, sterven en rouw kun je gewoon leren

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland 20 maart 2024

Doodgaan hoort bij het leven: jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 165.000 mensen. Bij 80% van deze groep is een naderend einde van het leven 'voorspelbaar', wat vaak voorkomt door ziekten zoals kanker, orgaanfalen en dementie. Vrijwel allemaal hebben zij en hun naasten in de laatste levensfase behoefte aan palliatieve zorg.

Professionele palliatieve zorg en ondersteuning kan niet zonder deelname van burgers, naasten, buren, vrienden, etc. Maar de gemiddelde Nederlander is onvoldoende toegerust op het omgaan met gevaarlijke ziekte, zorgen, sterven, rouw en verlies. Een Laatste Hulp cursus, de Nederlandse variant van de internationale Last Aid, kan dan helpen.

Een Laatste Hulp cursus, een 'natuurlijke tegenhanger van een eerste hulp -/EHBO cursus'. De cursus is voor iedereen die een bijdrage levert aan de zorg en biedt concrete handvatten voor ondersteuning van mensen in de palliatieve fase bij bijvoorbeeld eten en drinken, aan- en uitkleden, ontspannen en het onderhouden van sociale contacten.

Als organisatie kan je vrijblijvend in gesprek gaan met FiniVita Academie

Nieuwsbrief en contact