Jacqueline Fluitman vertelt over Gereedschapskist Palliatieve Zorg

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 23 juni 2021

b81a37a4-6b60-eccd-2931-0f228c1dd2b7-(1).jpg

Jacqueline Fluitman is werkzaam als verpleegkundig specialist bij 's Heeren Loo in Julianadorp en is betrokken bij palliatieve zorg aan cliënten en beleidsvorming. Afgelopen jaar is zij met haar team van start gegaan met de gereedschapskist palliatieve zorg: aan de slag met palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Jacqueline werkt al 20 jaar met verstandelijk beperkte cliënten. Bij deze doelgroep is het vanwege de aard van de beperking soms lastig om te bepalen met welke klachten iemand rondloopt. Cliënten kunnen niet altijd zelf aangeven wat hen mankeert. "Daarom is goed observeren, signaleren en anticiperen van groot belang om de juiste zorg op tijd te starten en te stoppen. Soms is het nodig om te schakelen van curatieve naar palliatieve zorg.”, vertelt Jacqueline.

De gereedschapskist
Om de palliatieve zorg voor haar cliënten te verbeteren is 's Heeren Loo in 2020 gestart met het ZonMw-project 'Gereedschapskist palliatieve zorg'. In de gereedschapskist zitten allerlei instrumenten die helpen bij het optimaliseren van de palliatieve zorg binnen een organisatie. Om een goede keuze te kunnen maken uit een van de instrumenten uit de gereedschapskist is het project gestart met het uitvoeren van de zelfevaluatie, een vragenlijst gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg die de organisatie helpt bij het inzichtelijk maken waar de organisatie als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en naasten. 

"Het mooie aan de Gereedschapskist palliatieve zorg is de diversiteit aan instrumenten die het biedt. Zo kun je als organisatie zelf bepalen welke instrumenten je inzet. Naast de zelfevaluatie hebben wij een verdiepende vragenlijst van onderzoeksbureau Nivel uitgezet onder onze medewerkers om hun wensen en behoeftes te inventariseren. Op basis van de input die uit de zelfevaluatie en de vragenlijst kwam hebben wij besloten om twee nieuwe zorgconsulenten palliatieve zorg op te gaan leiden, zodat we meer ruimte krijgen om proactief te werken en daarnaast het boekje 'zorgen tot de laatste dag' in te zetten om de communicatie rondom palliatieve zorg te verbeteren.", aldus Jacqueline. 

Blik vooruit
Bewustwording van het belang van goede palliatieve zorg is een cruciaal onderdeel van de verbetering van deze zorg. Dit begint met afspraken over palliatieve zorg binnen een organisatie. Jacqueline: "Ik hoop dat zowel landelijk als binnen de verstandelijk gehandicaptensector kennis over palliatieve zorg goed geborgd wordt, zodat informatie goed toegankelijk is voor patiënten en naasten die daar gebruik van willen maken." 

Gereedschapskist: aan de slag met palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg. 

Nieuwsbrief en contact