Inloophuis PISA toegetreden tot netwerk

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 26 oktober 2022

Inloophuis PISA (Praten Informatie Steun en Aandacht) is een gastvrij huis voor mensen uit West-Friesland die met kanker zijn geconfronteerd. Mensen die direct of indirect geraakt zijn door kanker kunnen hier terecht voor aandacht en een steuntje in de rug. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals themabijeenkomsten, lotgenoten contact en ontspanning en beweging. Ook is er psychosociale ondersteuning in de vorm van een luisterend oor tijdens de inloop en een één-op-één gesprek aanwezig.
 
Uitbreiden van het netwerk
Het afgelopen jaar zijn Susanne Dekkers en haar team actief bezig geweest om deel te nemen aan verschillende netwerken. “Het inloophuis wordt bezocht maar het kan beter”, vertelt Susanne. “Door ons netwerk verder uit te breiden hopen we meer aanloop te krijgen. Vooral omdat je van de bezoekers hoort hoe fijn ze het vinden dat PISA bestaat. Vaak hadden ze liever eerder van ons bestaan geweten. De doorverwijzingen vanuit de huisartsen en specialisten in de ziekenhuizen kan beter. Daarom hebben we ons o.a. aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg. Onze bekendheid onder de doorverwijzers moet groter worden. Want kanker hoef je niet alleen te hebben”.

Nieuwsbrief en contact