In gesprek met de burger in de regio

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 31 mei 2023

Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Wat zijn de wensen en waar liggen de grenzen bij iemand in de laatste levensfase?

Huisartsenpraktijken organiseren per jaar een aantal (publieks)bijeenkomsten. Samen met zijn POH organiseert huisarts Pieter Knibbe ook deze bijeenkomsten. “We hangen posters op in de praktijk en we kondigen de bijeenkomsten In gesprek met de burger aan via onze website. Soms sturen we een beperkte groep ouderen van onze praktijk een brief en we maken het natuurlijk ook bespreekbaar tijdens onze spreekuren. Het beste moment om posters op te hangen is wanneer de patiënten boven de 60 voor de griepprik komen.

Tijdens het wachten worden vaak de posters bekeken. De bijeenkomsten worden goed bezocht met ruim 30 bezoekers per keer. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen we vaak veel vragen over euthanasie en palliatieve sedatie omdat mensen daar meer over willen weten.

“Het is belangrijk om actief te blijven werken aan het vergroten van het bewustzijn en de bespreekbaarheid van palliatieve zorg”

Na afloop van zo’n bijeenkomst worden er vaker gesprekken ingepland omdat de mensen ‘klaar’ zijn om over dit onderwerp te praten.  Deze gesprekken zijn informeel en fijn. Patiënten vinden het vaak moeilijk om dit onderwerp bij hun dierbare bespreekbaar te maken. Wat heel begrijpelijk is. Ik geef dan als tip: vertel dat je naar zo’n bijeenkomst bent geweest en dan gaat zo’n gesprek vaak vanzelf. Een begrafenis is ook een goede aanleiding om dit gesprek met je omgeving te beginnen.

Nu met de landelijke campagne “Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.” geeft dit mensen stof tot nadenken. Het is belangrijk om actief te blijven werken aan het vergroten van het bewustzijn en de bespreekbaarheid van palliatieve zorg. Ik hoop dat steeds meer mensen zich bewust zullen worden van de mogelijkheden en keuzes die ze hebben in de laatste fase van hun leven. In het najaar komen er weer nieuwe bijeenkomsten over dit onderwerp in de praktijk”.

De publieksbijeenkomsten van In gesprek met de burger willen we in de regio geborgen. Het Consortium Noord-Holland-Noord en Flevoland werken samen om de diverse mogelijkheden voor borging te verkennen. Dit kan samen met het sociaal domein of via de zorgverzekeraar.

Andere ideeën over de borging en/of samenwerking zijn welkom! Neem conctact op met de netwerkcoördinator Yvette Goudsblom via palliatievezorg@zonh.nl

Nieuwsbrief en contact