Herziene richtlijn sedatie gelanceerd

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland 12 augustus 2022

De nieuwe richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie. De herziening is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van een grote groep patiënten en naasten is meegenomen en er is gebruik gemaakt van ethische en juridische expertise. De Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) heeft ervoor gekozen om de multidisciplinaire richtlijn niet te autoriseren. Zij had graag gezien dat verpleegkundig specialisten deze indicatie ook mogen stellen. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij palliatieve sedatie.
Hier kunt u de 
PDF van de richtlijn palliatieve sedatie bekijken. Vanaf juli kunt u alle richtlijnen bekijken op de vernieuwde Pallialine website: www.palliaweb.nl/richtlijnen  

Kijk ook op Palliaguide voor de beslisboom Palliatieve sedatie. Palliaguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens. De beslisbomen, ontwikkeld met zorgprofessionals en op basis van de richtlijn, zijn inzichtelijk, bruikbaar en toegankelijk via een app voor tablet en website ((nog) niet voor smartphone).

Zie verder: Herziene richtlijn Palliatieve sedatie gelanceerd (palliaweb.nl)

Nieuwsbrief en contact