Waar staat 'GPS' voor en wat is het precies?

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 26 oktober 2022

Donna Ruijter, casemanager voor patiënten met kanker bij Noordwest Ziekenhuisgroep, vertelt ons hier graag meer over.
 
“GPS staat voor: Gesprekken over Psychosociale behoeften, Intimiteit & Seksualiteit bij patiënten met ongeneeslijke kanker. Belangrijk is te erkennen dat de diagnose ongeneeslijke kanker veel meer aspecten bevat dan alleen wel of niet behandelingen. De diagnose alleen al doet ontzettend veel met een patiënt. Vanaf dat moment ben je bezig met het verwerken van de diagnose, en word je in dit geval geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. Het gooit je hele eigen zijn omver, je toekomst idee, je realiteit.
 
En hoe ga je dan verder?
Dan moet je het je familie en vrienden gaan vertellen. Hoe pak je dat aan? Wat zeg je? Wie vertel je het wel of niet? Of misschien vertel je het helemaal niet. Krijg je de gewenste reacties? En je werk? Je relatie met je partner veranderd. Hoe je relatie ook is, het heeft invloed. Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat je bij elkaar blijft, intiem blijft en je relatie niet verandert in een relatie van patiënt en zorgverlener.
 
Als zorgverlener is het onze taak om ook hierover in gesprek te gaan, dan bied je volwaardige zorg. Het GPS-project is hier voor. Er zijn meerdere ziekenhuizen en organisaties aangesloten. Zo leren we van elkaar. Zodat we zorgverleners kennis en kunde kunnen aanbieden, zodat zij er zelf mee aan de slag kunnen.

Met name het gesprek over Psychologische behoeften, Intimiteit & Seksualiteit komt niet vaak aan bod in de spreekkamer. Er rust een taboe op, en dat is zo zonde! Onze seksuele zijn is een onderdeel van ons mens-zijn, en dat wordt door deze diagnose aangetast. Er over praten is lastig, dat is al zo als er geen ziekte aan te pas komt. Seksualiteit is een onderdeel van onze kwaliteit van leven, ongeacht je in een relatie zit of niet en welke leeftijd je hebt. Natuurlijk zijn er patiënten voor wie dat gesprek niet hoeft, maar het is aan ons de taak om het wel te benoemen en aan te bieden.
 

Polikliniek Seksuele Gezondheid voor oncologische patiënten
Omdat het voor veel zorgverleners lastig is om over intimiteit en seksualiteit te praten, is in oktober 2022 de Noordwest Ziekenhuisgroep gestart met de polikliniek Seksuele Gezondheid voor oncologische patiënten. Dat houdt in dat patiënten een afspraak van een uur krijgen met een casemanager of verpleegkundig specialist die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Tijdens dit verkennende en laagdrempelige gesprek gaan we analyseren waar het probleem ligt en waar patiënten tegenaan lopen. Soms kunnen we het in één gesprek oplossen, soms moeten we patiënten doorverwijzen naar bijvoorbeeld een bekkenfysiotherapeut of een seksuoloog. Het spreekuur maakt het eenvoudiger voor de artsen en verpleegkundigen, die hoeven zelf niet het gesprek aan te gaan, maar kunnen het benoemen en als er behoefte is naar ons doorverwijzen.

Hoop dat GPS-gesprekken normaal worden 
Mijn hoop voor de toekomst is dat GPS, gesprekken over Psychosociale behoeften, Intimiteit & Seksualiteit bij patiënten met ongeneeslijke kanker, voor iedere zorgverlener makkelijk en vooral ‘normaal’ gaat worden om te doen. En als bijvoorbeeld de tijd ontbreekt de mogelijkheid te benoemen en dan eventueel door te verwijzen naar het spreekuur, dan komen we al een heel eind!”

Nieuwsbrief en contact