Netwerk in beeld

Collega’s om mee te overleggen of een vraag aan te stellen. Verschillende mensen in het netwerk hebben een specifieke expertise in palliatieve zorg. Netwerk in beeld helpt je de juiste persoon te vinden.
Deze pagina wordt de komende tijd aangevuld. 

Contact en nieuwsbrief