Jaarberichten en jaarplannen

De projecten en activiteiten worden beschreven en in een jaarplan opgesteld.  Het jaarplan doet recht aan de lokale situatie en behoeften. Uitgangspunt hierbij is de handreiking minimale eisen Netwerk Palliatieve Zorg.

Jaarplannen

 Jaarberichten

Contact en nieuwsbrief