Poster Internationale Dag Palliatieve Zorg 2023

Nieuws NPZ Drenthe & Steenwijkerland 10 oktober 2023

Samen met netwerk Palliaitieve Zorg Noordmidden (Assen) is er een poster ontwikkeld voor heel Drenthe & Steenwijkerland voor de IDPZ 2023 betreffende onderdelen van de palliatieve zorg.

Deze vind u hier

Contact