Basisscholing Palliatieve Zorg voor helpenden

Doel en inhoud van de scholing 

De cursus bestaat uit twee dagdelen van vier uur en is gericht op kennis, vaardigheden en houding.
Naast inzicht in wat palliatieve zorg inhoudt, besteden de docenten aandacht aan

  • het kunnen bieden van emotionele steun
  • communicatie
  • je bewegen tussen afstand en nabijheid
  • kunnen omgaan met rouw en verlies.

Hierbij komen zowel de cliënt, de naasten en de zorgverlener zelf aan bod. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de deelnemers informatie en ervaringen uit. Daarnaast krijgen zij praktische handvatten aangereikt.

Voor meer informatie over de inhoud van de scholing kunt u deze flyer lezen.

Doelgroep

Helpenden die betrokken zijn bij de verzorging van palliatieve en terminale patiënten. 

Kosten

De kosten bedragen voor leden van het netwerk €80,- per persoon

Organisatie

De scholing start als er 12 aanmeldingen zijn. De maximale groepsgrootte is 15.  De scholing kan ook in company aangeboden worden.

Aanmelden

U kunt zich/uw medewerker aanmelden via: https://www.drechtzorg.nl/basisscholing-palliatieve-zorg-voor-helpenden/ 

Meer informatie

Neem contact met ons op. 

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!