Basisscholing Palliatieve Zorg voor helpenden

Doel en inhoud van de scholing 

 

Deze Basisscholing Palliatieve Zorg start met een e-learning van FiniVita, gevolgd door twee interactieve bijeenkomsten. Tijdens de e-learning verwerf je als deelnemer belangrijke kennis. De e-learning daagt je uit om met opdrachten en concrete praktijkvoorbeelden na te denken over wat goede palliatieve zorg is. Het doorlopen van de e-learning duurt minimaal 4 uur.

Tijdens de twee sessies vertaalt de docent de theorie naar de praktijk. De docent gaat verdiepend in op de theorie van de e-learning en op praktijksituaties die deelnemers inbrengen. Dit doet zij vanuit de eigen praktijkervaring in de palliatieve zorg. Zo wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van de kennis, vaardigheid en inzicht in palliatieve zorg. Je krijgt handvaten om alles wat je leert toe te passen in de praktijk.

De scholing is gericht op goede kwaliteit van zorg aan patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. Belangrijk is het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.  Naast inzicht in wat palliatieve zorg inhoudt, besteedt de docent ook aandacht aan het kunnen bieden van emotionele steun, communicatie, het bewegen tussen afstand en nabijheid en het kunnen omgaan met rouw en verlies.

Belangstelling voor deze scholing?

Bespreek dit met de je leidinggevende. Voor het aanmelden is afstemming nodig met de opleidingscoördinator als contactpersoon van je werkgever. In overleg met je opleidingscoördinator en het Netwerk kan een medewerker met soortgelijke taken in de palliatieve zorg als een helpende wellicht ook deelnemen aan deze scholing. Dit kan bijvoorbeeld voor de functie van welzijnsmedewerker / huiskamermedewerker van toepassing zijn.

Aanmelding voor deze scholing staat open voor medewerkers van organisaties die lid zijn van het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken.

De kosten voor deze scholing: € 220,-.

Voor de voorjaarsgroepen 2024 heeft zich het maximale aantal deelnemers aangemeld. We verwachten deze scholing in het najaar 2024 weer opnieuw aan te bieden. Wanneer de data daarvoor bekend zijn, vermelden we deze hier op de website en onze communicatiemiddelen @samennpz.

Organisatie

Het NPZ Dordrecht, Gorinchem & omstreken draagt zorg voor de organisatie, inschrijving, inhoud en de kwaliteit van de scholing. De docenten zijn werkzaam binnen het Netwerk.

Meer informatie? Bekijk de flyer.

 

Vragen?

Mail ons je vraag.


 

 

 

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!