Palliatieve Zorg Thuis

Veel mensen willen met de juiste ondersteuning tot het einde van hun leven thuis verblijven. Om dit in veel gevallen mogelijk te maken, bestaat de methodiek PaTz (Palliatieve Thuiszorg) van Stichting PaTz. Deze methodiek helpt bij het in kaart brengen van patiënten in de palliatieve fase en het vormen van zorgplannen, zodat in de praktijk zoveel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de patiënt.

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe. 

Hoe werkt PaTz en wat is de meerwaarde?

Huisartsen, wijkverpleegkundigen, een geestelijk verzorger  en een consulent palliatieve zorg komen 6 keer per jaar samen om de patienten in de palliatieve fase te bespreken. Op basis van de behoeften en wensen van de patient en de adviezen vanuit de PaTz-bijeenkomsten passen huisartsen en wijkverpleegkundigen het zorgplan voor hun patiënten aan.


In de regio Dordrecht, Gorinchem en omstreken zijn er drie PaTz-groepen actief:

  • PaTzgroep Crabbehof in Dordrecht
  • PaTzgroep Zwijndrecht
  • Patzgroep Ridderkerk / Bolnes

Om de PaTz-methodiek te verduidelijken ontwikkelde het netwerk palliatieve zorg Haaglanden samen met Stichting PaTz een verhelderende animatie:

Meer weten?

Wilt je meer weten over PaTz of heb je interesse om zelf een PaTz groep te starten? Kijk dan voor meer informatie over PaTz op de website of neem contact op met de coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!