Consultatieteam Palliatieve Zorg

Het Regionaal consultatieteam palliatieve zorg is telefonisch bereikbaar

  • voor alle professionele hulpverleners met vragen over de palliatieve zorg
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week
  • telefoon: 088-6051466

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Voor wie is deze dienst bedoeld?
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Werkwijze
Een verpleegkundig consulent van het Regionaal Palliatief Team  neemt uw hulpvraag in behandeling. Na de uitvraag van het probleem bespreekt de verpleegkundig consulent de casus met een medisch consulent en stellen zij gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. U ontvangt binnen één werkdag het advies ook per e-mail.
De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (zie http://www.pallialine.nl/).
Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen?

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijzen
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied
  • vragen op het gebied van pro actieve zorg planning, het gesprek over verwachtingen en wensen aangaande het levenseinde

Dit Consultatief Palliatief Team werkt voor de regio Rotterdam/Dordrecht/Gorinchem & omstreken.

De intake van consultvragen wordt verzorgd door de verpleegkundig-consulent van het CPT. Zo mogelijk wordt direct telefonisch advies gegeven. Indien nodig wordt overleg gepleegd met een lid van het kernteam of een andere specialist.

Voor de avond, nacht en het weekeind geldt dat het om vragen gaat die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Hiervoor wordt u automatisch doorgeschakeld naar het consortium-brede consultatieteam.

Het landelijk telefoonnummer (088-6051444) komt via de postcode van de consultvrager uit bij het consultatieteam in onze regio. Aan consultatieverlening zijn geen kosten verbonden.

Vragen over het Consultatieteam kun je stellen aan Netwerkcoördinator Anine Wink.
 

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!