Consultatieteam Palliatieve Zorg

Het Regionaal consultatieteam palliatieve zorg is telefonisch bereikbaar voor alle professionele hulpverleners met vragen over de palliatieve zorg.

Regio Drechtsteden, Gorinchem en omstreken.
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Telefoon: 088-6051466

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Voor wie is deze dienst bedoeld?
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Werkwijze
Een verpleegkundig consulent van het Regionaal Palliatief Team Dordrecht, Gorinchem en omstreken neemt uw hulpvraag in behandeling. Na de uitvraag van het probleem bespreekt de verpleegkundig consulent de casus met een medisch consulent en stellen zij gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. U ontvangt binnen één werkdag het advies ook per e-mail.
De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (zie http://www.pallialine.nl/).
Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen?

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijzen
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart
  • Vragen op het gebied van Advance Care Planning, het gesprek over verwachtingen en wensen aangaande het levenseinde

De leden van het Regionaal Palliatief Team Dordrecht, Gorinchem en omstreken zijn:

Florence Guibert Buiron, medisch consulent, huisarts, kaderarts palliatieve zorg

Geertruid van Merwijk, medisch consulent en specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg

Franca Horstink, medisch consulent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg 

Hans Bruggeman, medisch consulent, huisarts en kaderarts palliatieve zorg

Gijsbert Verwoerd, verpleegkundig consulent palliatieve zorg

Wim Hamelink, verpleegkundig consulent en specialistisch verpleegkundigeHelma van Dijk, verpleegkundig specialist palliatieve zorg

Vragen over het Consultatieteam in de Regio kun je stellen aan Netwerkcoördinator Anine Wink.
 

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!