Basisscholing Palliatieve zorg

Doel en inhoud basisscholing palliatieve zorg

De basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen start met een e-learning gevolgd door drie interactieve bijeenkomsten van elke een dagdeel.

Tijdens de e-learning verwerft een deelnemer belangrijke kennis. De e-learning daagt deelnemers ook uit, met behulp van opdrachten en concrete praktijkvoorbeelden, om na te denken over wat goede palliatieve zorg is. Het doorlopen van de e-learning duurt minimaal 4 uur.

In de eerste twee interactieve sessies gaan docenten verdiepend in op de theorie van de e-learning en op praktijksituaties die deelnemers inbrengen. Tijdens de scholing werkt maakt iedere deelnemer aan een opdracht over een verbeterpunt in de eigen organisatie op het gebied van de palliatieve zorg. In de derde sessie presenteren de deelnemers de verbeter- opdrachten aan elkaar, geven zij elkaar feedback en wisselen zij ervaringen uit die men heeft met het onderwerp van de verbetering.

De scholing is gericht op goede kwaliteit van zorg aan patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. Belangrijk is het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.  Om het doel van de scholing te bereiken is er aandacht voor vakinhoudelijke aspecten, communicatie, samenwerken en reflectie op de begeleiding van patiënten en hun naasten.

Belangstelling voor deze scholing?

Bespreek dit met je leidinggevende en indien van toepassing met de contactpersoon voor scholingen binnen je organisatie. Belangstelling kan je melden aan info@samennpz.nl. Het Netwerk zal jou en je contactpersoon een bericht mailen wat de mogelijkheid is voor het volgen van deze scholing.  

Kosten

Medewerkers van organisaties die lid zijn van het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken betalen €285,- voor de scholing. Voor niet-leden bedragen de kosten €450,- per persoon.

Organisatie

Het NPZ Dordrecht, Gorinchem & omstreken draagt zorg voor de organisatie, inschrijving, inhoud en de kwaliteit van de scholing. De docenten zijn werkzaam binnen het netwerk.

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!