Basisscholing Palliatieve zorg

Doel en inhoud basisscholing palliatieve zorg

Het algemene doel van de basisscholing is het verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten/cliënten en diens naasten die zich bevinden in de palliatieve (terminale) fase.
In de cursus wordt theorie aangeboden, maar ook de nieuwste ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot verzorging van deze patiënten krijgen een plaats. Tevens is er ruime aandacht voor begeleidingsaspecten. Een deel van de cursus richt zich op het trainen van communicatieve vaardigheden waarbij gebruik wordt gemaakt van casuïstiek uit de eigen praktijk van de cursisten.
Voor de eindopdracht stelt de cursist een verbetervoorstel op dat binnen de afdeling (team) en/of instelling tot verbetering van de palliatieve zorg(verlening) leidt.

Programma
De cursus bestaat uit 5 dagdelen van 9.00 - 12.30 uur een dag van 9.00 - 15.00 uur.
Dagdeel 1: Wat is palliatieve zorg
Dagdeel 2: Symptoom bestrijding in de palliatief terminale fase
Dagdeel 3: Psychische en sociale aspecten
Dag 4: Zingeving en de betekenis van lijden, versterven, euthanasie en palliatieve sedatie.
Dagdeel 5: palliatieve zorg bij mensen met dementie
Dagdeel 6: Eindopdracht scholing palliatieve zorg


Doelgroep

De scholing is bedoeld voor professionals in de zorg die op niveau 3 of 4 werkzaam zijn.

Praktische informatie

De scholing wordt bij voldoende belangstelling 4 maal per jaar uitgezet: 2 groepen in het voorjaar en 2 in het najaar. Een groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers uit verschillende organisaties van het netwerk.
De scholing wordt in de regio Dordrecht en in Gorinchem aangeboden. 

Kosten

Medewerkers van organisaties die lid zijn van het NPZ Dordrecht, Gorinchem en omstreken betalen €250,- voor de scholing (incl. materiaal en lunch op dag 4).
Voor niet-leden bedragen de kosten €425,- per persoon.

Organisatie

Het NPZ Dordrecht, Gorinchem en omstreken draagt zorg voor de organisatie, inschrijving, inhoud en de kwaliteit van de scholing. Ook de docenten komen uit het het netwerk.

Aanmelden

Cursisten kunnen zich aanmelden via f.c.dalhuisen@drechtzorg.nl

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!