Basisscholing Palliatieve zorg

Doel en inhoud basisscholing palliatieve zorg

Deze Basisscholing Palliatieve Zorg start met een e-learning van FiniVita, gevolgd door drie interactieve bijeenkomsten van elke een dagdeel.

Tijdens de e-learning verwerf je als deelnemer belangrijke kennis. De e-learning daagt je met opdrachten en concrete praktijkvoorbeelden uit om na te denken over wat goede palliatieve zorg is. Het doorlopen van de e-learning duurt minimaal 4 uur.

Tijdens de drie sessies vertalen de docenten de theorie naar de praktijk. De docenten gaan verdiepend in op de theorie van de e-learning en op praktijksituaties, die deelnemers inbrengen. Dit doen zij vanuit hun eigen praktijkervaring in de palliatieve zorg. Zo wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van de kennis, vaardigheid en inzicht in palliatieve zorg. Je krijgt handvaten om alles wat je leert toe te passen in de praktijk.

De scholing is gericht op goede kwaliteit van zorg aan patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. Belangrijk is het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Om het doel van de scholing te bereiken is er aandacht voor vakinhoudelijke aspecten, communicatie, samenwerken en reflectie op de begeleiding van patiënten en hun naasten. Ook de organisatie van de palliatieve zorg in de regio komt aan de orde.

Organisatie

Het NPZ Dordrecht, Gorinchem & omstreken draagt zorg voor de organisatie, inschrijving, inhoud en de kwaliteit van de scholing. De docenten zijn werkzaam binnen het Netwerk.

Kosten

Medewerkers van organisaties die lid zijn van het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken betalen €285,- voor de scholing. Voor niet-leden bedragen de kosten €450,- per persoon.

Belangstelling voor deze scholing?

Bespreek dit met de je leidinggevende. Voor het aanmelden is afstemming nodig met de opleidingscoördinator als contactpersoon van je werkgever.

Meer informatie? Bekijk de flyer.

 

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!