Weet u wat u wilt bijeenkomsten

Weet uw wat u wilt bijeenkomsten zijn publieksbijeenkomsten om mensen voor te lichten over palliatieve zorg en een duwtje te geven om in gesprek te gaan over de laatste levensfase. De bijeenkomsten hebben als doel om mensen bekend te maken met wat palliatieve zorg te bieden heeft. Hen te verleiden om vroegtijdig na te denken en te spreken (met naasten en met de huisarts) over de laatste levensfase. Wat is voor hen belangrijk? Wat zijn hun wensen en waar liggen hun grenzen? Bijvoorbeeld m.b.t. behandeling, reanimatie, plaats van overlijden. Wie mag voor jou spreken als je dat zelf niet meer kunt? Door erover na te denken en te praten kun je in de toekomst meer je eigen proces be├»nvloeden.

De gemeente via Welzijn op Recept financiert de bijeenkomsten voor mensen met een niet westerse achtergrond. Nazli Lale-Kharaman en Samira Laaboudie van de SGAN verzorgen deze bijeenkomsten.

Contact en nieuwsbrief