Proactieve zorgplanning en evaluatie

Als zorgprofessional spreek je over proactieve zorgplanning. Dat is een dynamisch proces van vooruitdenken, plannen en organiseren. Dit draagt voor de patiënt en naasten bij aan autonomie, welbevinden en aan de kwaliteit van zorg.

Je legt wat besproken is vast in het individueel zorgplan. De afspraken komen in nauw overleg tot stand en zijn gebaseerd op de individuele waarden, wensen, behoeften en situatie van de patiënt. Hierbij sluit je aan bij de patiënt. Het individueel zorgplan is een voortdurende weergave van het proces van proactieve zorgplanning.

Praat op tijd over het laatste stuk van het leven van je patiënt

Het juiste moment om over palliatieve zorg te praten, is heel persoonlijk. Maar tijdig - aan het begin van een ziektetraject - praten over het levenseinde is onder meer van belang voor passende zorg. Soms vinden patiënt en naasten het moeilijk hun wensen en behoeften onder woorden te brengen.

Het wensenboekje “Als ik nadenk over mijn laatste levensfase dan wil ik graag…” geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Als wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan verwacht.

Waar kan over gesproken worden en leg je vast in het zorgplan?

  • Hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke behandelingen mogelijk zijn.
  • Wat nodig is om met de huidige realiteit zo prettig mogelijk te leven.
  • Zorgen, wensen, behoeften en belangrijke waarden. Bijvoorbeeld waar iemand wil sterven.
  • Wie de patiënt mag vertegenwoordigen als hij dat zelf niet meer kan.
  • Wensen en behoeften veranderen soms. Op een besluit of afspraak kan de patiënt altijd terugkomen; ook als het is vastgelegd in een wilsverklaring. De zorg wordt steeds geëvalueerd om te kijken of aanpassingen nodig zijn.
  • Een wilsverklaring kan onderdeel zijn van dit individuele zorgplan.

Hele levenspad aanwezig

Gesprekken over diverse onderwerpen, wensen en behoeften lopen als een rode draad door het levenspad en veranderen soms. Daarom is het belangrijk proactieve zorgplanning vast te leggen en te blijven evalueren. 

Contact