Contact

Netwerkcoördinator Wies Wagenaar  

(Voor zorginhoudelijke vragen belt u naar het consultatieteam (zie hieronder)) 

Projectleider  Danielle van Bennekom  

(Voor zorginhoudelijke vragen belt u naar het consultatieteam (zie hieronder)) 

Belangrijke telefoonnummers

Consultatieteam palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland 

  • Telefoon: 0900 20 21 745 
  • Bereikbaar: op werkdagen van 8:00 - 23:00 uur. Bij noodgevallen is dit nummer ook buiten de genoemde uren bereikbaar 

Centrum Levensvragen Amsterdam en Diemen  

  • Telefoon: 06- 
  • E-mail:   
  • Website:   

Praktijkteam palliatieve zorg (VWS)         

  • Telefoon: 1400 (voor cliënten en naasten) 
  • Telefoon: 030 - 273 99 00 (voor zorgprofessionals) 
  • E-mail: palliatievezorg@minvws.nl
Contact