Leven in de palliatieve fase

Proactieve zorgplanning

Het proces van vooruit denken, plannen en organiseren leidt tot meer tevredenheid én meer doelmatigheid. Want het heeft een positief effect op het welbevinden, de kwaliteit van zorg en op het gezondheidssysteem. Ook draagt dit proces bij aan het versterken van de autonomie van de patiënt bij gezamenlijke besluitvorming. 

Wie? 

De hoofdbehandelaar en centrale zorgprofessional bespreken met de patiënt wie het eerste aanspreekpunt is en hoe de afstemming geregeld wordt.

Hoe?

Degene die signaleert bespreekt dit met de behandelend arts of betrokken verpleegkundige. Deze bekijkt wat het juiste moment is voor een gesprek. 

Coördinatie en continuïteit van zorg

Naast alles wat het ziek zijn al met zich meebrengt, staat een patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid samen met de naasten voor de opgave om regie te houden over het eigen leven. Van zorgprofessionals vraagt dit nieuwsgierigheid naar wie de patiënt is en welke waarden belangrijk zijn. Daarnaast vraagt het om afstemming tussen meerdere zorgprofessionals, diverse zorgsettingen en vele diagnostische en behandelinterventies om de patiënt en naasten te ondersteunen. Goede kwaliteit van palliatieve zorg vergt nieuwsgierigheid, coördinatie, continuïteit van zorg en met kennis van zaken vooruit plannen en organiseren.

Wie?

Met de patiënt en naasten wordt een persoonlijk en dynamisch team van zorgprofessionals gevormd dat op ieder moment beschikbaar is. Het moet voor de patiënt en naasten duidelijk zijn wie aanspreekpunt en de hoofdbehandelaar is. Er zijn gespecialiseerde teams palliatieve zorg beschikbaar voor ondersteuning en advies van de betrokken zorgprofessionals. Waar nodig worden vrijwilligers ingezet. 

Hoe?

Samen vormen professionals een zogenoemd ‘interdisciplinair werkend team’. Dit team werkt op basis van het individueel zorgplan van de patiënt. Elke patiënt heeft een centrale zorgprofessional die optreedt als verbindende schakel. De benadering van de patiënt en zijn zorgvragen vraagt in deze fase om kennis en betrokkenheid vanuit meerdere disciplines.

Contact