Werkwijze

Het consortium bestaat uit onderstaande gremia:

  • Het kernteam: het kernteam (bestaande uit afgevaardigden vanuit de PNR, Zorgpraktijk, Onderwijs en Onderzoek) komt maandelijks bij elkaar voor inhoudelijke uitwisseling en het plannen van de activiteiten van Propallia.
  • De Patiënten en Naastenraad (PNR): de PNR vormt het hart van Propallia. De leden komen vierjaarlijks bij elkaar om knelpunten en plannen te bespreken. De leden van de Patiënten en Naastenraad brengen het patiënten- en naastenperspectief in bij de overleggen en activiteiten van Propallia.
  • Het onderwijsknooppunt: het onderwijsknooppunt van Propallia is de plek waar vertegenwoordigers vanuit het mbo, hbo, wo onderwijs, bij- en nascholing, patiënten en naasten, onderzoek en zorgpraktijk bij elkaar komen met als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren door in te zetten op onderwijs.
  • Het coördinatorenoverleg: de netwerkcoördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg in de regio komen circa vier keer per jaar bij elkaar voor inhoudelijke uitwisseling en oppakken van gezamenlijke activiteiten.

Het consortium wordt vanuit PZNL ondersteund door Patricia Appeldoorn, regio-adviseur.

Meld je aan voor de nieuwsbrief