Werkwijze

Het consortium bestaat uit onderstaande gremia:

 • Het kernteam: het kernteam komt maandelijks bij elkaar voor inhoudelijke uitwisseling en het plannen van de activiteiten van Propallia.
 • De Patiënten en Naastenraad (PNR): de PNR vormt het hart van Propallia. De leden komen vierjaarlijks bij elkaar om knelpunten en plannen te bespreken. De leden van de Patiënten en Naastenraad brengen het patiënten- en naastenperspectief in bij de overleggen en activiteiten van Propallia.
 • Het onderwijsknooppunt: het onderwijsknooppunt van Propallia is de plek waar vertegenwoordigers vanuit het mbo, hbo, wo onderwijs, bij- en nascholing, patiënten en naasten, onderzoek en zorgpraktijk bij elkaar komen met als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren door in te zetten op onderwijs.
 • Het coördinatorenoverleg: de netwerkcoördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg in de regio komen circa vier keer per jaar bij elkaar voor inhoudelijke uitwisseling en oppakken van gezamenlijke activiteiten.

Propallia werkt as volgt:

 • Het patiënten- en naastenperspectief staat voorop
 • Werken aan verbetering op drie speerpunten: informatie en communicatie, verandering in rollen relaties en overdracht en samenwerking.
 • Speciale aandacht voor de doelgroepen:
  • Ouderen
  • Mensen met een migratieachtergrond
 • Verbinden over de lijnen van zorg, onderwijs en onderzoek heen
 • Gezamenlijk verdiepen van kennis
 • Verspreiden en delen van kennis en ervaringen
Meld je aan voor de nieuwsbrief