Rotterdam inspireert en deelt tips voor PaTz groepen in het land

Nieuws PaTz 11 december 2023

In november organiseerden het landelijk PaTz team en de netwerkcoördinator Rotterdam e.o. twee inspiratiebijeenkomsten op locatie. De aanwezige wijkverpleegkundigen en huisartsen gingen in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan in PaTz bijeenkomsten aan de hand van de PaTz pijlers: tijdig, deskundig en samen.
Een mooie terugkoppeling is dat velen heel tevreden zijn over de samenwerking in de PaTz groep. Daarnaast werden tal van tips gedeeld om meer uit een PaTz bijeenkomst te halen.

De tips

 • Als de inbreng te wijdlopig of zonder vraag is, reik dan eventueel de SBARR-Pallzorg.
 • Bespreek in de groep welke structuur/ programma je in de bijeenkomst wilt hanteren, bijvoorbeeld tijd reserveren voor het bespreken van een thema.
 • Gebruik werkvormen uit Peper voor de PaTz. Wijs de PaTz deelnemers op de materialen erin.
 • Goed om af en toe te evalueren of de PaTz groep de doelen van PaTz (tijdig, deskundig, samen) bereikt en welke behoeften er voor verbetering zijn; wat inspireert de groep? (een handreiking hiervoor is te vinden op pagina 35 van Peper voor de PaTz).
 • Houd in de gaten of alle PaTz deelnemers gelijkwaardigheid ervaren en hoe je dat zo nodig kunt bijsturen.
 • Wijkverpleegkundigen kunnen ook zelf patiënten in de Portal kunnen zetten (als dat op dit moment nog niet kan: stuur een mail naar info@patz.nu om verpleegkundige rechten met invoermogelijkheid te krijgen).
 • De Portal/ het PaTz register is een hulpmiddel voor tijdige identificatie en multidimensionaal denken, maar geen doel op zich. Als deelnemers de Portal niet (tijdig) benutten, exploreer dan wat deelnemers als toegevoegde waarde van de Portal zien i.p.v. te trekken door te zeggen dat ze moeten invoeren.
 • Bespreek overleden patiënten als eerste, bijvoorbeeld met de ADA.
 • Laat de voorzitter tijdens de PaTz bijeenkomst geen andere taken doen, zoals de Portal bedienen/ verslag maken. Op pagina 30 van Peper voor de PaTz staat een overzicht van taken die verdeeld kunnen worden onder de PaTz deelnemers.
 • Slim als consulent(en) en voorzitter vooraf samen kortsluiten hoe er zo veel mogelijk uit de volgende PaTz bijeenkomst gehaald kan worden.
 • Gebruik de Infographic metastaseringspatronen. Dat helpt bij het scenario-denken.
 • Bespreek  het als PaTz deelnemers op het laatste moment afzeggen of weinig betrokkenheid laten zien: wat zou helpen om dat te verbeteren?
 • Nodig een onco-fysiotherapeut uit, want ook in de laatste levensfase geeft bewegen kwaliteit van leven (zie hier hoe je die kunt vinden).
 • Nodig eens een SCEN-arts of een consulent van het expertisecentrum euthanasie uit, om knelpunten en ondersteuningsmogelijkheden rond euthanasie te bespreken.
 • Bekijk en/of meld je aan voor de PaTz-nieuwsflits, er staat vaak een nieuwe werkvorm en nieuws over relevante ontwikkelingen in.
 • Bespreek wie je kunt consulteren tussen PaTz bijeenkomsten in: vindt de PaTz consulent dat goed of liever het telefonisch consultatieteam van PZNL (088-6051444) of een palliatief team van het ziekenhuis bellen?
 • Zorg voor een goede lunch/ lekkere snacks bij de bijeenkomst.
 • Geef elkaar complimenten in de PaTz bijeenkomst, bijvoorbeeld over wat goed is gegaan.
 • Volhouden en de doelen niet té hoog stellen.

Meer informatie

Ook interesse in een inspiratiebijeenkomst voor je PaTz groep in jouw regio: neem dan contact op met Eveline Schroen, coördinator van het landelijk PaTz-team, e-mail: e.schroen@pznl.nl

Contact
Neem voor vragen contact met ons op