Een startpakket voor nieuwe PaTz groepen vanuit het NPPZ II

Nieuws PaTz 01 januari 2024

Een PaTz groep starten vraagt naast enthousiaste huisartsen en wijkverpleegkundigen ook organisatiekracht en voorbereiding. Het team proactieve zorgplanning van PZNL werkt nauw samen met stichting PaTz om de mogelijke hobbels om een nieuwe groep te starten weg te nemen. Daarvoor is er ook in 2024 weer de mogelijkheid om een startpakket aan te vragen.

Het startpakket bestaat uit:

 • Gratis deelname aan de PaTz voorzitterscursus voor de voorzitter en de vicevoorzitter (waarde: 2x € 295);
 • Gratis startbijeenkomst door een PaTz-ambassadeur (waarde: € 214);
 • Een éénmalig startersbijdrage van maximaal € 825,- te besteden aan:
  • vergoeding voor het organiseren en ondersteunen van de eerste 3 PaTz-bijeenkomsten. Bij voorkeur door iemand die dicht bij PaTz-groep staat en deze ondersteuning kan continueren, bijv. praktijkmanager of POH (max. € 740);
  • het gebruik van de PaTz Portal (€ 85 voor 1 jaar).

Aan het startpakket zitten de volgende voorwaarden:

 • De startende PaTz groep bestaat uit minimaal 6 deelnemers (huisartsen én (wijk)verpleegkundigen) én een consulent palliatieve zorg. Naast deze 6 deelnemende huisartsen en (wijk)verpleegkundigen kunnen ook nog andere disciplines aanschuiven.
 • De PaTz groep gebruikt de PaTz Portal in ieder geval het eerste jaar.
 • Er is een contactpersoon in de PaTz-groep voor Stichting PaTz en PZNL.
 • De voorzitter en vicevoorzitter volgen binnen een half jaar na de startdatum van de PaTz groep, de voorzitterscursus.
 • De PaTz groep houdt een startbijeenkomst en minimaal twee PaTz bijeenkomsten in het eerste half jaar na de start van de PaTz groep.

Na het aanmelden van je PaTz groep bij Stichting PaTz wordt verdere informatie over dit startpakket toegezonden.

Wil je starten met je PaTz groep?

Meld je aan, zodat je in 2024 gebruik kunt maken van dit startpakket. Er is een beperkt aantal startpakketten beschikbaar.

Vragen?

Zijn er vragen, neem dan contact op met de landelijk coördinator van stichting PaTz: Eveline Schroen (06 – 39 27 72 35 of via info@patz.nu).

Contact
Neem voor vragen contact met ons op