Zonder oordeel bespreken van knelpunten in de samenwerking

Samenwerking in de palliatieve zorg is essentieel. Een PaTz-bijeenkomst is uitermate geschikt om hier op in te zoomen. Probeer knelpunten te achterhalen bijvoorbeeld door een enquete, inventarisatie per mail of het uitdelen van post-its in de voorgaande bijeenkomst (evt andere kleur voor verschillende disciplines). Probeer uit deze knelpunten contrasterende knelpunten te halen.

Thuiszorg; Wij zouden graag zelf na 4 uur inschatten of midazolam verhoogd moet worden zonder steeds op de huisarts te hoeven wachten

Huisarts: Ik heb aangegeven dat er na 4 uur midazolam verhoogd mag worden en wordt toch gebeld

Thuiszorg; Wij vinden het vervelend als we lang moeten wachten voor we terug gebeld worden, dan zijn wij al weer bij een andere client.

Huisarts: Waarom werd ik niet gebeld toen een patient steeds onrustig wakker werd na intermitterende sedatie? 

Bespreek deze knelpunten en bekijk vanuit het standpunt van de verschillende disciplines, maar ook binnen een discipline. Probeer ruimte te geven aan verschillende deelnemers om hun visie hierop te delen. Als dit lastig is, kan er gewerkt worden met post-its. Probeer de knelpunten zonder oordeel te bespreken. 

Is het mogelijk om hier afspraken over te maken?

Bron: Marjan Verbeek, kaderhuisarts palliatieve zorg

 

Contact
Neem voor vragen contact met ons op